امروز جمعه , ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۶

پیام نور

صفحه ثبت نام دوره آموزش طراحی وبسایت با استفاده از وردپرس

ثبت نام دوره آموزش وردپرس نام*نام خانوادگی*جنسیت*مذکرمونثسن*مقطع تحصیلیرشته تحصیلیکد ملیتلفن*ایمیل* آدرس* خیابان شهر ایالت / استان / ناحیه هزینه ثبت نام در دوره آموزش طراحی وب سایت قیمت: 300,000 تومان

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس شیمی محیط زیست ۱۱۱۴۰۳۷ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس  شیمی محیط زیست رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس شیمی محیط زیست ۱۱۱۴۰۳۷ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها به صورت PDF و بدون آرم می …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس اصول و روش های رده بندی گیاهان ۱۱۱۲۰۵۸ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس  اصول و روش های رده بندی گیاهان رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس اصول و روش های رده بندی گیاهان ۱۱۱۲۰۵۸ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی              فایلها …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس مبانی بیو شیمی ۱۱۱۲۱۶۲ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس  مبانی بیو شیمی رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس مبانی بیو شیمی ۱۱۱۲۱۶۲ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها به صورت PDF و بدون آرم می …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس فیزیولوژی تنش ۱۱۱۲۰۶۱ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس  فیزیولوژی تنش رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس فیزیولوژی تنش ۱۱۱۲۰۶۱ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس سیتوژنتیک گیاهی ۱۱۱۲۰۶۳ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس  سیتوژنتیک گیاهی رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس سیتوژنتیک گیاهی ۱۱۱۲۰۶۳ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی              فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس روشهای تکثیر گیاهان ۱۱۱۲۰۶۰ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس  روشهای تکثیر گیاهان  رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس روشهای تکثیر گیاهان ۱۱۱۲۰۶۰ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها به صورت PDF و بدون آرم می …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس اکولوژی گیاهی ۱۱۱۲۰۵۹ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس  اکولوژی گیاهی رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس اکولوژی گیاهی ۱۱۱۲۰۵۹ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی              فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس اکوفیزیرولوژی ۱۱۱۲۰۶۲ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس  اکوفیزیرولوژی  رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس اکوفیزیرولوژی ۱۱۱۲۰۶۲ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی ۱۱۱۲۱۸۶ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس  کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی ۱۱۱۲۱۸۶ رشته زیست شناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »