امروز شنبه , ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۸

دستورالعمل برگزاری ترم تابستان ۹۹ دانشگاه پیام نور

دانلود فایل PDF دستورالعمل برگزاری ترم تابستان ۹۹ دانشگاه پیام نور

دستورالعمل برگزاری دوره تابستانی سال تحصیلی ٩٨-٩٩
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
-١انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ ٩٩/۴/١۶لغایت ٩٩/۴/٢٣از طریق سامانه جامع
آموزشی گلستان و مطابق برنامه زمانبندی شده برای دانشجویان دورههای
کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام میشود.
-٢پذیرش و ثبت نام دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها تا تاریخ ٩٩/۴/١٧در مراکز/
واحدهای مجری امکانپذیر است.
-٣دروس نظری قابل ارئه در این دوره صرفا به صورت الکترونیکی و در سطح کشور/
منطقه )صرفا بر روی سامانههای آموزش الکترونیکی استانی یا دفتر آموزشهای آزاد
و چند رسانهای( ارائه میشود. ارائه دروس در بسترهای دیگر مجاز نیست. به
تشخیص رئیس منطقه، حسب ضرورت، ارائه دروس الکترونیکی به صورت استانی
مجاز است.


-۴ارائه دروس به شیوه خودخوان مجاز نیست.
-۵تمام دروس دارای نمره میان ترم بوده و تاریخ برگزاری کلاسها از تاریخ ٩٩/۴/٢۴
لغایت ٩٩/۵/٢۴خواهد بود.
-۶دروس قابل ارائه در دوره تابستانی به شرح زیر است:
-١-۶دروس نظری نیمسال ۶و بالاتر مقطع کارشناسی پیوسته
-٢-۶دروس نظری نیمسال ۴و بالاتر و جبرانی مقطع کارشناسی ناپیوسته
-٣-۶درس جزء سی ام قرآن کریم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
-۴-۶کلیه دروس عمومی مقطع کارشناسی )درس زبان عمومی و فارسی عمومی مقطع
کارشناسی صرف ًا به صورت کشوری در مرکز آموزش الکترونیکی ۵٣٠٨ارائه میشود(
-۵-۶دروس تربیت بدنی، ورزش ،١دروس تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه برای
دانشجویان دارای شرایط خاص مطابق مقررات برای مقطع کارشناسی )در صورت وجود امکانات
در مراکز و با رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا(
-۶-۶دروس کارآموزی، کارورزی و پروژه مقطع کارشناسی )در صورت وجود امکانات در
مراکز و با رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا(
-٧-۶دروس دانشپذیری ارائه شده در دفترچه فراگیر نوبت بیستم مقطع کارشناسی ارشد
-٨-۶دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد، صرفاً شامل دروسی که در جدول دروس
جبرانی در انتهای برنامه ارائه دروس )ترمی( در هر رشته اعلام شده است.
-٩-۶دروس جایگزین پایاننامه، ویژه دانشجویان آموزش محور مقطع کارشناسی ارشد
-١٠-۶تمدید پایان نامه )پایاننامه ادامهدار(
-١١-۶انتخاب دروس ارائه شده با کد مشترک و دارای تاریخ امتحان، برای رشتههایی
که این دروس در نیمسالهای پایینتر آنها قرار دارد بلامانع است.

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد

-٧دانشجویانی که واجد شرایط معرفی به استاد میباشند )به استثناء دروس عملی(
میتوانند دروس مورد نظر را از طریق پیشخوان سامانه جامع گلستان در کلیه مراکز/
واحدها )در قالب تاریخهای اعلام در تقویم آموزشی( درخواست نمایند.
-٨در برگزاری کلاسها حتی الامکان از عضو مدعو و مدرس مدعو استفاده نشود.
-٩دوره تابستانی در مراکز برون مرزی دانشگاه ارائه نمیشود.
-١٠سقف تعداد واحد قابل انتخاب برای هر دانشجو ٨واحد )با رعایت حداکثر یک
عنوان دروس معارف اسلامی برای دانشجویان مقطع کارشناسی( است.
-١١دانشجویان مقطع کارشناسی که با حدکثر ٨واحد درسی )با رعایت مقررات اخذ
فقط یک درس معارف( دانشآموخته میشوند، در صورت عدم ارائه دروس در
دانشگاه میتوانند دروس مورد نظر را در سایر دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری به صورت مهمان اخذ و بگذرانند. لازم است مرکز/واحد ذیربط
قبل از موافقت، نسبت به بررسی سرفصل دروس و اطمینان از واحدهای باقی مانده
دقت لازم را به عمل آورند.
-١٢رعایت پیش نیاز دروس الزامی است.
-١٣حذف و اضافه دروس در دوره تابستانی امکانپذیر نیست.
-١۴برگزاری امتحانات از تاریخ ٩٩/۵/٢۶لغایت ٩٩/۶/۴در سه نوبت با ساعتهای ٨تا
١٠:٣٠ ،١٠تا ١٣:٣٠ ،١٢:٣٠تا ١۴:٣٠طبق تقویم امتحانات برگزار میشود.
-١۵ارزشیابی دروس مطابق دستورالعمل نیمسال دوم ١٣٩٨-٩٩به صورت غیرحضوری
انجام میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند