امروز دوشنبه , ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۰۷

نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

 جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته مترجمی زبان نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۱۲۰۵۴_۱٫pdf۱۱۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۵_۱٫pdf۱۴۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۷_۱٫pdf۱۳۷٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۹۵_۱٫pdf۱۲۶٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۴_۱٫pdf۱۴۱٫۵ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۰۵۱_۱۲۱۲۱۰۸_۱٫pdf۱۸۱٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۲_۱۲۱۲۱۱۲_۱٫pdf۱۰۸٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۳_۱٫pdf۱۲۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۲_۱۲۱۲۱۲۹_۱٫pdf۱۳۳٫۹ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۰۸۳_.pdf۱۲۳٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۹_۱۲۱۲۱۲۷_۱۲۲۵۰۹۰_۱٫pdf۱۱۵٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۳_۱٫pdf۱۳۱٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۳_۱۲۱۲۱۱۸_۱۲۲۵۰۸۵_۱٫pdf۱۱۲٫۹ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۰۴۹_۱۲۱۲۱۰۷_۱٫pdf۱۴۹٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۴_۱۲۱۲۱۳۳_۱٫pdf۱۲۹٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۴۹_۱۲۱۲۱۰۷_۱٫pdf۱۳۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۸_۱۲۲۵۰۹۱_۱٫pdf۱۱۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۳_۱۲۱۲۱۲۶_۱٫pdf۱۱۱٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۶_۱٫pdf۱۵۳٫۶ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۰۶۷٫pdf۱۳۱٫۶ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۱٫pdf۶۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۳_۱۲۱۲۱۲۱_.pdf۱۳۱٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۴_۱۲۱۲۱۲۰_۱۲۲۵۰۷۹_۱۲۲۵۱۳۱_۱٫pdf۱۳۷٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۹۲_۱۲۱۲۱۴۵_۱٫pdf۱۱۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۳_۱۲۱۲۱۲۱_۱۲۲۵۰۷۷_۱٫pdf۱۱۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۵٫pdf۱۰۹٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۹۲_.pdf۱۳۰٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۸_۱۲۱۲۱۴۳_۱٫pdf۱۵۰٫۸ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۰۶۹_۱۲۱۲۱۲۷٫pdf۱۲۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۴۷_۱۲۱۲۱۰۵_۱٫pdf۱۶۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۲_۱٫pdf۱۳۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۰۰_۴٫pdf۸۳٫۱ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۰۷۳_۱۲۱۲۱۲۱٫pdf۱۳۱٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۹_۱۲۱۲۱۲۷_۱٫pdf۱۲۷٫۸ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۰۶۵٫pdf۱۱۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱٫pdf۱۲۹٫۴ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۴٫pdf۱۱۳٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۶_۱۲۱۲۱۱۱_۱٫pdf۹۸٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۲_۱۲۱۲۱۰۹_۱٫pdf۱۱۵٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۸_۱٫pdf۱۰۹٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۹۴_۱٫pdf۱۲۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۱_۱۲۱۲۱۱۷_۱۲۲۵۰۸۳_۱٫pdf۱۲۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۱_۱٫pdf۵۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۹_۱٫pdf۱۱۱٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۹۹_۴٫pdf۷۰٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۸_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf۱۲۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۵_۱۲۱۲۱۲۳_۴٫pdf۱۰۵٫۳ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۰۷۰_۱۲۱۲۱۲۲_۱٫pdf۱۷۰٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۱_۴٫pdf۱۳۵٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۸_۱۲۱۲۱۱۶_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf۱۱۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۹۱_۱۲۱۲۱۳۲_۱۲۲۵۰۸۸_۱٫pdf۱۱۹٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۰_۱۲۱۲۱۲۲_۱٫pdf۱۵۸٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۳_۱٫pdf۱۲۳٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۷_۱۲۱۲۱۱۹_۴٫pdf۱۱۹٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۵_۱۲۱۲۱۲۳_۱٫pdf۵۵٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۸_۱٫pdf۱۲۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۰۱_۱۲۱۲۱۵۲_۱۲۲۵۱۱۰_۱۲۲۵۱۱۳_۱۲۲۵۱۳۸_۱٫pdf۱۶۵٫۳ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۰۸۴_.pdf۱۴۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۹_۱٫pdf۱۰۳٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۸٫pdf۱۲۷٫۴ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۰۷۵_.pdf۱۰۹٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۸_۱٫pdf۱۶۲٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۰_۱۲۱۲۱۱۰_۱٫pdf۱۰۲٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۷_۱۲۱۲۱۱۹_۱٫pdf۶۶٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۰۲_۱۲۱۲۱۵۳_۱۲۲۵۱۱۴_۱٫pdf۱۷۱٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۰_۱٫pdf۱۲۳٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۱٫pdf۵۴٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۱_۱۲۱۲۱۰۸_۱٫pdf۱۸۱٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱۲۲۵۱۱۱_۱٫pdf۱۱۷٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۴٫pdf۱۰۱٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۵_۱۲۱۲۱۲۴_۱٫pdf۹۷٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۷_۱۲۱۲۱۱۵_۱۲۲۵۰۷۴_۱٫pdf۱۶۳٫۳ KBDec/11/2013

۹ دیدگاه

  1. سلام
    ببخشید پس پاسخنامه سوال ها کجاست|؟

  2. رشته مترجمی نیم سال دوم ۹۱-۹۲ پاسخنامه نداره؟

  3. ببخشید نمونه سوالات شما که پاسخنامه نداره پس چرا الکی نوشتین با پاسخنامه

  4. ببخشید این نمونه سوالاتی که گذاشتین اسم ندارن!؟

  5. ممنون از این لطفتون.یکی از درسها رو هیچ جا پیدا نکردم غیر از اینجا.موفق باشید

  6. bw pa in pasoxname ha kujas ??? :|

  7. kash pasoxnameha haminja bud…injuri kheyli behtar bud….mamnun az zahamatetun..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند