امروز دوشنبه , ۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۴:۳۸

اعلام نحوه اعمال تخفیف شهریه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور

نحوه اعمال تخفیف شهریه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور اعلام شد.