خانه / اخبار ویژه / نمونه سوالات امتحانی مقطع کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

نمونه سوالات امتحانی مقطع کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

نمونه سوالات کارشناسی ارشد بر اساس رشته

نمونه سوالات رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته جغرافیا تمام گرایش ها کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته آمار ریاضی گرایش ها کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته آموزش ریاضی کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته اخلاق کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته الهیات کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تاریخ کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته بیو شیمی کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور کلیه سوالات یکجا

رشته های موجود:

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) , جغرافیای طبیعی گرایش آب و هوا شناسی شهری ,آب و هوا شناسی کاربردی تغییرات آب و هوایی, آموزش زبان انگلیسی, آموزش زبان فارسی ,آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانا, آموزش محیط زیست اخلاق ,اخلاق اسلامی اخلاق ,فلسفه اخلاق ,اقتصاد اسلامی ,الهیات و معارف اسلامی ,علوم قرآن و حدیث, الهیات و معارف اسلامی ,فقه و مبانی حقوق اسلامی تاریخ ,تاریخ اسلام,تاریخ ایران اسلامی, تاریخ تشیع ,تاریخ و فلسفه آموزشی و پرورش ,تعلیم و تربیت, تربیت بدنی و علوم ورزشی, تربیت بدنی و علوم ورزشی ,فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی ,مدیریت ورزشی ,جامعه شناسی, جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, جغرافیا و برنامه ریزی شهری, حسابداری, حقوق بین الملل, حقوق جزا و جرم شناسی, حقوق خصوصی, روانشاسی عمومی ,زبان شناسی همگانی, زبان و ادبیات انگلیسی ,زبان و ادبیات عربی ,ادبیات عربی ,زبان و ادبیات فارسی ,زبان و ادبیات فارسی ,ادبیات کودک و نوجوان ,زبان و ادبیات فارسی ,ادبیات مقاوت, علوم اقتصادی ,علوم تربیتی ,مدیریت برنامه ریزی درسی , مدیریت آموزشی, علوم سیاسی, علوم کتابداری و اطلاع رسانی ,فلسفه و کلام اسلامی, مدیریت MBA ام بی ای ,مدیریت اجرایی استراتژیک ,بازاریابی و صادرات ,مدیریت بازرگانی بازاریابی ,بازرگانی بین الملل ,مدیریت مالی, مدیریت دولتی ,سیستم های اطلاعاتی ,مدیریت مالی دولت ,مدیریت منابع انسانی ,مدیریت دولتی تشکیلات و روش ها, مدیریت دولتی, مدیریت تجربی,  مدیریت تحول ,مدیریت رسانه, مدیریت فناورری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی ,کسب و کار الکترونیک ,مدیریت دانش ,مدیریت منابع اطلاعاتی ,رشته نهج البلاغه ,اصول دین و معارف علوی ,آمار ریاضی, آموزش ریاضی, ریاضی کاربردی آنالیز عددی ,تحقیق در عملیات ,ریاضی محض ,گرایش آنالیز ,جبر ,هندسه ,زمین شناسی ,پترولوژی زمین شناسی ,چینه شناسی و فسیل شناسی, زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی, زیست شناسی بیو شیمی, زیست شناسی ژنتیک, زیست شناسی علوم گیاهی ,زیست شناسی تکوینیسیستماتیک ,اکولوژیفیزیولوژی گیاهی, زیست شناسی علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری ,زیست شناسی سلولی تکوینی ,فیزیولوژی جانور زیست فناوری بیوتکنولوژی ,میکروبی شیمی آلی شیمی تجزیه ,شیمی معدنی ,فیتوشیمی, شیمی فیزیک, فیزیک اتمی و مولکولی ,حالت جامد ,فیزیک بنیادی ,فیزیک نجومی ,فیزیک هسته ای ,مهندسی شیمی بیوتکنولوژی, مهندسی صنایع ,مهندسی صنایع, مدیریت سیستم و بهره وری مهندسی صنایع ,مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی, مهندسی عمران راه و ترابری, مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی, مهندسی فناوری اطلاعات ,سیستم های چند رسانه ای ,مهندسی کامپیوتر  نرم افزار ,مهندسی مکانیک ساخت و تولید ,مهندسی مکانیک مهندسی طراحی کاربردی, مهندسی کشاورزی  اصلاح نباتات, مهندسی کشاورزی  اقتصاد کشاورزی, مهندسی کشاورزی  مدیریت تولید و کشاورزی ,مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی, مهندسی کشاورزی توسعه روستایی, مهندسی کشاورزی زراعت ,مهندسی منابع طبیعی محیط زیست ,ارزیابی و آمایش زمین ,رشته پژوهش هنر ,مهندسی معماری ,مدیریت ورزشی ,مدیریت رسانه های ورزشی, مهندسی عمران ,سازه مهندسی عمران ,مهندسی و مدیریت ساخت مدیریت اجرایی