امروز جمعه , ۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۵:۰۱

ارائه دروس الکترونیکی فقط به اساتید دارای کارت صلاحیت تدریس/اعلام اسامی

مدیرکل دفتر آموزش های آزاد و چندرسانه ای خبر داد:دروس الکترونیکی فقط به اساتید دارای کارت صلاحیت تدریس ارائه می شود

دکتر نصیر زاده مدیرکل دفتر آموزش های آزاد و چندرسانه ای با اشاره به برگزاری کارگاه های دوره ای “آموزش راهبردهای تدریس الکترونیکی” و اعطای کارت صلاحیت تدریس الکترونیکی به اساتید شرکت کننده در کارگاه های مذکور گفت: از این پس کارشناسان آموزش الکترونیکی فقط می توانند دروس الکترونیکی را به اساتید دارای کارت صلاحیت تدریس الکترونیکی ارائه دهند.

پیرو برگزاری کارگاه های دوره ای “آموزش راهبردهای تدریس الکترونیکی” به کلیه اساتید شرکت کننده در این کارگاه ها کارت صلاحیت تدریس الکترونیکی اعطا شد و از این پس فقط اساتیدی که دارای این کارت هستند می توانند دروس الکترونیکی را ارائه نمایند.

شایان ذکر است کارگاهی برای اساتید و نمایندگان آموزش الکترونیکی استان های قطب و حامی که به هر دلیلی نتوانسته اند از این کارگاه ها استفاده نمایند در نظر گرفته و تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

اسامی اساتید دارای کارت صلاحیت تدریس آموزش الکترونیکی

مشخصات اساتید دارای گواهی صلاحیت تدریس آموزش الکترونیکی
ردیفنامنام خانوادگیرشتهاستان محل خدمتمرکز/واحد محل خدمت
۱بهروزقرنیجغرافیاوبرنامه ریزی روستاییاصفهاناردستان
۲فهیمهبراتیآمارریاضیاصفهاناصفهان
۳راضیهربانی یکتاآموزش زبان انگلیسیاصفهاناصفهان
۴مولودستودهتاریخاصفهاناصفهان
۵محمدرضاعسکرانیتاریخاصفهاناصفهان
۶شهرامامیریتاریخ (ایران اسلامی)اصفهاناصفهان
۷رضامختاریجغرافیا و برنامه ریزیاصفهاناصفهان
۸سیدعباسنعمت اله زادهریاضیاتاصفهاناصفهان
۹علیزمانیزبان و ادبیات فارسیاصفهاناصفهان
۱۰فاطمهجوانیزیست شناسی – بیوفزیکاصفهاناصفهان
۱۱علی اصغرپیله وریانزیست شناسی – علوم جانوریاصفهاناصفهان
۱۲اکبرکریمیزیست شناسی – علوم جانوریاصفهاناصفهان
۱۳علینوریزیست شناسی – علوم جانوریاصفهاناصفهان
۱۴مریمحائری نسبزیست شناسی (علوم گیاهی )اصفهاناصفهان
۱۵حسنکرمعلیانعلوم تربیتیاصفهاناصفهان
۱۶نسریننیک اندیشجغرافیای طبیعیاصفهانآران و بیدگل
۱۷مهدیابراهیمیجغرافیا – برنامه ریزی شهریاصفهانبهارستان
۱۸سمیه الساداتمیری لواسانیحقوقاصفهانبهارستان
۱۹صدیقهرضایی دهنویروانشناسی – عمومیاصفهانبهارستان
۲۰شقایقنیک نشانعلوم تربیتیاصفهانپیربکران
۲۱محمودرضاکوه کنتاریخاصفهانخوانسار
۲۲مریمانصاریعلوم تربیتیاصفهانخوراسگان
۲۳اصغرنوروزیجغرافیا- برنامه ریزی روستاییاصفهانزرین شهر
۲۴زهراآقاباباییزبان وادبیات فارسیاصفهانزرین شهر
۲۵علیقاسم پورعلوم تربیتی (برنامه ریزی درسی )اصفهانسمیرم
۲۶رامینغفاریجغرافیاوبرنامه ریزی روستایی (چندبخشی )اصفهانشاهین شهر
۲۷ساسانطهماسبیتاریخ (ایران اسلامی)اصفهانشهرضا
۲۸احمدموذنیجامعه شناسیاصفهانشهرضا
۲۹احمدموذنیعلوم اجتماعی(جامعه شناسی)اصفهانشهرضا
۳۰مینوطباطباییعلوم تربیتیاصفهانفولادشهر
۳۱مریمکلکین نماآمارریاضیاصفهاننجف آباد
۳۲محمد ابراهیمایرج پورزبان و ادبیات فارسیاصفهاننجف آباد
۳۳حمید رضاقانونیزبان و ادبیات فارسیاصفهاننجف آباد
۳۴رسولقاسمیزیست شناسی (علوم گیاهی )اصفهاننجف آباد
۳۵رویارضوی زادهزیست شناسی (علوم گیاهی )اصفهاننجف آباد
۳۶زیباشفیعی خوزانیتاریخ و تمدن اسلامیاصفهاننطنز
۳۷محسنسقاییجغرافیای انسانی (شهری )اصفهانوزوان
۳۸رامینامینی نژادجغرافیای انسانی گرایش شهریاصفهانوزوان
۳۹سمانهعابدیاقتصاد کشاورزیالبرزکرج
۴۰محمدرضاپاکرواناقتصادالبرزکرج
۴۱محمدخالدیاقتصاد کشاورزیالبرزکرج
۴۲غلامرضایاوریاقتصاد کشاورزیالبرزکرج
۴۳اکرمعبدالله پورالهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامیالبرزکرج
۴۴حمیدقاسمیتربیت بدنی (مدیریت وبرنامه ریزی )البرزکرج
۴۵محمدعلیقرهتربیت بدنی وعلوم ورزشیالبرزکرج
۴۶حسینپورسلطان زرندیتربیت بدنی(مدیریت ورزشی و برنامه ریزی)البرزکرج
۴۷مریمطهرانی زادهروانشناسی عمومیالبرزکرج
۴۸مجیدسرمدیزبان ادبیات فارسیالبرزکرج
۴۹فاطمهشهبازیزیست شناسی – علوم جانوریالبرزکرج
۵۰طلعتدیباعلوم تربیتی (برنامه ریزی درسی )البرزکرج
۵۱علیرضابزرگ زادهعلوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشیالبرزکرج
۵۲مهتابغفاریعلوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشیالبرزکرج
۵۳سید الیاسمرتضویمهندسی کشاورزی-اصلاح نباتاتالبرزکرج
۵۴فرهادنظریان فیروز آبادیمهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزیالبرزکرج
۵۵سیروسمنصوری فرمهندسی کشاورزی-زراعتالبرزکرج
۵۶مهرشادزین العابدینمهندسی کشاورزی – علوم باغبانیالبرزکرج
۵۷مسعودتوحید فرمهندسی کشاورزی_گیاه پزشکیالبرزکرج
۵۸محمد حسنجعفری صیادیمهندسی منابع طبیعی – جنگلداریالبرزکرج
۵۹میناربیعیمهندسی منابع طبیعی – مرتع وآبخیزداریالبرزکرج
۶۰لیلاغیرتی آرانیمهندسی منابع طبیعی_محیط زیستالبرزکرج
۶۱عزت الهکردمیرزانیکوزادهروانشناسیالبرزنظر آباد
۶۲رفعت الهجلیلیفلسفهالبرزنظر آباد
۶۳عیسیدهقانیریاضی کاربردیآذربایجان شرقیپیام نور اهر
۶۴لیدرنواییآمارآذربایجان شرقیپیام نور آذرشهر
۶۵علیرضاوحیدی سفیدانریاضی محضآذربایجان شرقیپیام نور بستان آباد
۶۶علیرضانجفی زادهریاضی محضآذربایجان شرقیپیام نور بنیس
۶۷شهرامنجف زادهریاضی محضآذربایجان شرقیپیام نور تبریز
۶۸محمدچایچی رقیمیریاضی محض – هندسهآذربایجان شرقیپیام نور تبریز
۶۹یوسفعلی پور فخریریاضی محض – هندسهآذربایجان شرقیپیام نور شبستر
۷۰اسماعیلنیکوفرریاضی محضآذربایجان شرقیپیام نور ملکان
۷۱معصومهعابدینیزیست شناسی- علوم گیاهیآذربایجان شرقیتبریز
۷۲حسینمیرزائیعلوم اقتصادیآذربایجان شرقیتبریز
۷۳جعفرپور محمود قاضی جهانیریاضی کاربردی – تحقیق در عملیاتآذربایجان شرقیتربیت معلم
۷۴رامینایمانی نبییآمارآذربایجان شرقیدانشگاه تبریز
۷۵حسینجباری خامنهآمارآذربایجان شرقیدانشگاه تبریز
۷۶محمدشهریاریریاضی کاربردیآذربایجان شرقیدانشگاه مراغه
۷۷محمدمهدی زاده خالسراییریاضی کاربردیآذربایجان شرقیدانشگاه مراغه
۷۸علی رضاجعفرزاده کوچکیالهیات- علوم قرآن و حدیثآذربایجان شرقیملکان
۷۹میکائیلجمال پورفلسفهآذربایجان شرقیواحد ممقان
۸۰سیاوشجعفریزبان وادبیات فارسیبوشهربرازجان
۸۱مهدینامدارزادگانمهندسی فناوری اطلاعاتبوشهربندر گناوه
۸۲محمدچمکوریالهیات فقه ومبانی حقوق اسلامبوشهربوشهر
۸۳محمدحسنمنصوریبرقبوشهربوشهر
۸۴محمدرضابحرانیروان شناسیبوشهربوشهر
۸۵سید یونسمحمدی یوسف نژادروانشناسیبوشهربوشهر
۸۶عاکفهرادفرریاضی محض جبربوشهربوشهر
۸۷سیده فاطمهعلویزبان شناسی همگانیبوشهربوشهر
۸۸فاطمهکرمپورزبان شناسی همگانیبوشهربوشهر
۸۹جاسمقیمزبان وادبیات عرببوشهربوشهر
۹۰عباسجاهدجاهزبان وادبیات فارسیبوشهربوشهر
۹۱اسماعیلرستمیشیمی -شیمی آلیبوشهربوشهر
۹۲علیرضاگلستانیعلوم اجتماعی – مردم شناسیبوشهربوشهر
۹۳سوسنآقاجان بگلوعلوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشیبوشهربوشهر
۹۴عادلاسوارفیزیکبوشهربوشهر
۹۵آزادهکریمیمرمت بنا و بافت های تاریخیبوشهربوشهر
۹۶سید سجادسجادی خواهشیمی- الیبوشهرخورموج
۹۷عبدالرسولافراسیابیعلوم اقتصادیبوشهرخورموج
۹۸مرتضیسیاوشیمهندسی کشاورزی -زراعتبوشهرگناوه
۹۹غلامرضاامینی نژادجغرافیا وبرنامه ریزی روستاییبوشهرگناوه
۱۰۰نرگسمقدسیمهندسی عمرانبوشهرمرکز بین المللی عسلویه
۱۰۱حسینشیخ حسنیجغرافیاتهراناسلامشهر
۱۰۲پروینمیرزاییروانشناسیتهرانبهارستان
۱۰۳بهنازپیامنیادبیات فارسیتهرانپاکدشت
۱۰۴بهارهحیدریحقوقتهرانپاکدشت
۱۰۵حسینیزدانی احمد آبادیادبیات فارسیتهرانپردیس
۱۰۶حاتمصادق زیازیبین المللتهرانپردیس
۱۰۷سیده معصومهغمخواریمدیریت بازرگانیتهرانپردیس
۱۰۸سید صادقبحرینیمعارفتهرانپردیس
۱۰۹آذرآقایاریتربیت بدنیتهرانتهران جنوب
۱۱۰مهدیموسی کاظمیجغرافیاتهرانتهران جنوب
۱۱۱حسینآل کجبافحقوقتهرانتهران جنوب
۱۱۲فاطمهسوهانیانحقوقتهرانتهران جنوب
۱۱۳سهیلاکوشاحقوقتهرانتهران جنوب
۱۱۴عباسنظیفیحقوقتهرانتهران جنوب
۱۱۵محمدعزیزیحقوق خصوصیتهرانتهران جنوب
۱۱۶مهدیدهستانیروانشناسیتهرانتهران جنوب
۱۱۷زهرهرافضیروانشناسیتهرانتهران جنوب
۱۱۸بلقیسروشنزبان شناسی همگانیتهرانتهران جنوب
۱۱۹مریم ساداتغیاثیانزبان شناسی همگانیتهرانتهران جنوب
۱۲۰فاطمهتوکلی رستمیزبان وادبیات فارسیتهرانتهران جنوب
۱۲۱محمدشبیریعلوم تربیتیتهرانتهران جنوب
۱۲۲طیبهصفاییعلوم تربیتیتهرانتهران جنوب
۱۲۳مهرانفرج اللهیعلوم تربیتیتهرانتهران جنوب
۱۲۴مهرنوشخشنودی فرعلوم تربیتیتهرانتهران جنوب
۱۲۵حمیدملکیمدیریت آموزشیتهرانتهران جنوب
۱۲۶خدیجهاحمدی آملیریاضی – محضتهرانتهران شرق
۱۲۷یونسعصریزیست شناسیتهرانتهران شرق
۱۲۸محمدرضوانی گیل کلائیمهندسی صنایعتهرانتهران شرق
۱۲۹سعیدهطوافیمهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداریتهرانتهران شرق
۱۳۰منیرهرحیمیمهندسی کشاورزی- اصلاح نباتاتتهرانتهران شرق
۱۳۱سید علیرضویان امرییمهندسی عمرانتهرانتهران شمال
۱۳۲فیروزهصفرزادهمهندسی کامپیوتر- نرم افزارتهرانتهران شمال
۱۳۳پروانهدانشجامعه شناسی-مسائل اجتماعی ایرانتهرانتهران غرب
۱۳۴احمدبخارائیجامعه شناسیتهرانتهران غرب
۱۳۵مسعودمطلبیعلوم سیاسیتهرانتهران غرب
۱۳۶محمداسمعیلرستمی نیامدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانیتهرانتهران غرب
۱۳۷فاطمهعیدیمدیریت بازرگانیتهرانتهران غرب
۱۳۸نگارمعتمدیمدیریت بازرگانی(بازاریابی)تهرانتهران غرب
۱۳۹بهروزلاری سمنانیمدیریت – مالیتهرانحسن آباد
۱۴۰نسرینآذربادجغرافیا و برنامه ریزی روستاییتهراندماوند
۱۴۱علیاحمدیزبان وادبیات عربتهراندماوند
۱۴۲داودغلامرضاییمدیریت صنعتیتهراندماوند
۱۴۳ابوالفضلمحمودیمهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزیتهرانرباط کریم
۱۴۴فهیمهسلطانیانریاضی کاربردیتهرانرباط کریم
۱۴۵محمدخلجزمین شناسیتهرانرباط کریم
۱۴۶مرجانمعصومی فردعلوم تربیتیتهرانرباط کریم
۱۴۷رامینصادقیانمهندسی صنایع (دکتری )تهرانرباط کریم
۱۴۸مریملاریجانیآموزش محیط زیستتهرانری
۱۴۹فتانهحسنی جعفریتکنولوژی آموزشیتهرانری
۱۵۰طاهرهموسوی رادتربیت بدنی و علوم ورزشیتهرانری
۱۵۱زهرامحمدیجامعه شناسیتهرانری
۱۵۲مجیددرودیانحقوقتهرانری
۱۵۳مژگانرامین نیاحقوق بین المللتهرانری
۱۵۴حسینمقصودیبیوتکنولوژِیتهرانشهرری
۱۵۵آرزونجفیانزبان شناسی همگانیتهرانشهریار
۱۵۶فرنازترابیتربیت بدنی وعلوم ورزشیتهرانشهریار
۱۵۷علیسوری نژادجغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسیتهرانشهریار
۱۵۸عبدالرسولدیانیحقوق خصوصیتهرانشهریار
۱۵۹پرستوریحانی اردبیلیریاضی کاربردی (آنالیزعددی )تهرانشهریار
۱۶۰علیکریمی فیروزجانیزبان شناسی همگانیتهرانلواسانات
۱۶۱ثناصفریعلوم تربیتیتهرانلواسانات
۱۶۲فروزانضرابیانعلوم تربیتی (برنامه ریزی درسی )تهرانملارد
۱۶۳علیرضاایرانشاهیحقوق خصوصیتهرانورامین
۱۶۴علیرضاحاتمیآمارتهرانتهران غرب
۱۶۵مسعودخلیلیریاضی کابردیتهرانشهریار
۱۶۶بیژندادرسجغرافیاوبرنامه ریزی شهریچهارمحال و بختیاریبروجن
۱۶۷مهدیابراهیمیفیزیک- زمینه ذرات بنیادیچهارمحال و بختیاریفرخ شهر
۱۶۸غلامرضاحسامیانآمارچهارمحال و بختیاریمرکز شهرکرد
۱۶۹معصومهسجادیریاضیچهارمحال و بختیاریمرکز شهرکرد
۱۷۰حمیدرضاییزبان وادبیات فارسیچهارمحال و بختیاریمرکز شهرکرد
۱۷۱مریماهنکوبزمین شناسی- پترولوژیچهارمحال و بختیاریمرکز شهرکرد
۱۷۲محسننکوئی نیاشیمی – تجزیهچهارمحال و بختیاریمرکز شهرکرد
۱۷۳پروانهکمالیعلوم اقتصادیچهارمحال و بختیاریمرکز شهرکرد
۱۷۴فرحنازاکبراقلیجغرافیا برنامه ریزی روستاییخراسان رضویتربت جام
۱۷۵مریمسلامیعلم اطلاعات و دانش شناسیخراسان رضویتربت حیدریه
۱۷۶حشمتسپهری مقدممهندسی کشاورزیخراسان رضویتربت حیدریه
۱۷۷افسانهنیکوکاراقتصاد کشاورزیخراسان رضویچناران
۱۷۸حسنرامشینیزیست شناسی(بیوشیمی)خراسان رضویسبزوار
۱۷۹الهامعزیزیکشاورزی-زراعت و اصلاح نباتاتخراسان رضویسبزوار
۱۸۰علیمعصومیکشاورزی-فیزیولوژی گیاهان زراعیخراسان رضویسرولایت
۱۸۱علی اصغرکدیورجغرافیا و برنامه ریزی روستاییخراسان رضویفریمان
۱۸۲ریحانه ساداتسلطانی مقدسجغرافیا و برنامه ریزی روستاییخراسان رضویقوچان
۱۸۳سید امیر محمدعلوی زادهجغرافیا و برنامه ریزی روستاییخراسان رضویکاشمر
۱۸۴علیمنظم اسماعیل پورجغرافیا و برنامه ریزی روستاییخراسان رضویکاشمر
۱۸۵احمدعربشاهیمدیریتخراسان رضویکاشمر
۱۸۶محمدموسویمدیریت دولتی-منابع انسانیخراسان رضویگناباد
۱۸۷صادقبافنده ایماندوستاقتصادخراسان رضویمشهد
۱۸۸محمدلشکریاقتصادخراسان رضویمشهد
۱۸۹مجیدکبیریانالهیات(علوم قران و حدیث)خراسان رضویمشهد
۱۹۰حامدامین زادهبرق- گرایش الکترونیکخراسان رضویمشهد
۱۹۱سید محمدفضائلیپژوهش هنرخراسان رضویمشهد
۱۹۲حسینرحیمیجغرافیا انسانی-شهریخراسان رضویمشهد
۱۹۳سید محمودموسوی شیریحسابداریخراسان رضویمشهد
۱۹۴ابراهیمتقی زادهحقوقخراسان رضویمشهد
۱۹۵احمدفدویحقوقخراسان رضویمشهد
۱۹۶سعیدسرابیانروانشناسی بالینیخراسان رضویمشهد
۱۹۷هادیخدابخشیانریاضی محض-آنالیزخراسان رضویمشهد
۱۹۸حسنبساکزبان و ادبیات فارسیخراسان رضویمشهد
۱۹۹محمد جوادعرفانی بیضائیزبان و ادبیات فارسیخراسان رضویمشهد
۲۰۰نازنینپازوکیزیست شناسیخراسان رضویمشهد
۲۰۱راهلهرهباریانزیست شناسی-علوم گیاهیخراسان رضویمشهد
۲۰۲نورالهفیضیشیمیخراسان رضویمشهد
۲۰۳جلیللاریشیمی آلیخراسان رضویمشهد
۲۰۴زریناسحاقیشیمی تجزیهخراسان رضویمشهد
۲۰۵عزیزالهنژادعلیشیمی تجزیهخراسان رضویمشهد
۲۰۶فاطمهراوریشیمی فیزیکخراسان رضویمشهد
۲۰۷علیرضااکبریشیمی معدنیخراسان رضویمشهد
۲۰۸محموددلاورشیمی معدنیخراسان رضویمشهد
۲۰۹محمدحکیمیشیمی معدنیخراسان رضویمشهد
۲۱۰هادیشریف مقدمعلم اطلاعات و دانش شناسیخراسان رضویمشهد
۲۱۱ثریاضیائیعلم اطلاعات و دانش شناسیخراسان رضویمشهد
۲۱۲وجیههظهور پروندهعلوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشیخراسان رضویمشهد
۲۱۳سهیلقرهعمرانخراسان رضویمشهد
۲۱۴سعیدمحمدیفیزیکخراسان رضویمشهد
۲۱۵محمدقاسمی نامقیمدیریت بازرگانیخراسان رضویمشهد
۲۱۶علیشکرگزارعباسیمکانیکخراسان رضویمشهد
۲۱۷ابوالقاسمعارف نژادالهیات و معارف اسلامیخراسان رضوینیشابور
۲۱۸علیحجتی شرقعلوم اجتماعیخراسان رضوینیشابور
۲۱۹آذرمیدخترکنیزبان و ادبیات فارسیخوزستاناهواز
۲۲۰محمودمهدی زاده آبدانانزبان وادبیات عربخوزستاناهواز
۲۲۱محمدشکراییزبان و ادبیات فارسیخوزستانخرمشهر
۲۲۲مهدیکدخدای طراحیزبان و ادبیات فارسیخوزستانرامهرمز
۲۲۳سیده سوسنفخراییتاریخ اسلامخوزستانمرکز اهواز
۲۲۴کریمسواریروانشناسیخوزستانمرکز اهواز
۲۲۵ام السلمهبابایی فینیجغرافیای طبیعی-اقلیم شناسیزنجانابهر
۲۲۶محمد رضاپورهرویدکتری شیمیزنجانابهر
۲۲۷علیطاهرخانیعلوم سیاسیزنجانابهر
۲۲۸حمیدرضاوزیرزنجانیمدیریت بازرگانیزنجانابهر
۲۲۹مهدیذکریاپناه گشتیمهندسی کامپیوتر- نرم افزارزنجانابهر
۲۳۰تورجرحمانیعلوم سیاسیزنجانزنجان
۲۳۱سیدمحمدموسویعلوم سیاسیزنجانزنجان
۲۳۲سلمانولی محمدیمهندسی کامپوترزنجانطارم
۲۳۳فرهادکرامتعلوم سیاسیزنجانقیدار
۲۳۴سونازنصیریعلوم سیاسیزنجانقیدار
۲۳۵علیپریمیالهیات ومعارف اسلامی – فلسفه وکلام اسلامیسمناندامغان
۲۳۶مهدیمومنیجرم شناسیسمناندامغان
۲۳۷راضیهمهدی بیرق دارزبانشناسی همگانیسمناندامغان
۲۳۸شهرامباسیتیعلوم اجتماعی – مردم شناسیسمناندامغان
۲۳۹حسنفراتیمدیریت دولتی-منابع انسانیسمناندامغان
۲۴۰ابوالفضلروحانیمهندسی صنایعسمناندامغان
۲۴۱یوسفعالی عباس آبادزبان وادبیات فارسی – محضسمنانسمنان
۲۴۲مریمعزالدینشیمی (شیمی تجزیه )سمنانسمنان
۲۴۳محمدشاه حسینیمدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانیسمنانسمنان
۲۴۴علیشاهینیحقوقسمنانشاهرود
۲۴۵سعادت الهفرامرزیریاضی محض -جبر جابجایی وهمولوژیسمنانشاهرود
۲۴۶سید مجتبیحسینی رادعلوم کامپیوترسمنانشاهرود
۲۴۷مهینرضاییفلسفهسمنانشاهرود
۲۴۸مسعودعلیزادهحقوق بین الملل(دکتری)سمنانگرمسار
۲۴۹مزگانآگاه هریسروانشناسی عمومیسمنانگرمسار
۲۵۰صدیقهسلیمانیزبان وادبیات فارسیسمنانگرمسار
۲۵۱نازیلاخطیب زنجانیعلوم تربیتی – مدیریت وبرنامه ریزی آموزشیسمنانگرمسار
۲۵۲کورشبامدادزیست شناسی – بیوفزیکفارساستهبان
۲۵۳سعیدزحمت کششیمیفارساستهبان
۲۵۴محمدرضامیرزانیاادبیات عربیفارسآباده
۲۵۵محمودکمالیزبان وادبیات فارسی – محضفارسبوانات
۲۵۶نرگسعباسیآمارریاضیفارسشیراز
۲۵۷فریباارشادریاضی – محضفارسشیراز
۲۵۸جهانگیرچشم آورریاضی محض (آنالیز)فارسشیراز
۲۵۹رحمتسلطانیریاضی محض (آنالیز)فارسشیراز
۲۶۰شمس الملوکخوشدلریاضی محض (جبر) دکتریفارسشیراز
۲۶۱الهاماسراریزبان وادبیات انگلیسیفارسشیراز
۲۶۲حسینتوللیشیمی -شیمی تجزیهفارسشیراز
۲۶۳محسنحاتمیفیزیک گرایش اتمی مولکولیفارسشیراز
۲۶۴سیدمحمد حسینکمانیمدیریت دولتی-منابع انسانیفارسشیراز
۲۶۵زهرهابراهیمیمهندسی مکانیکفارسشیراز
۲۶۶شادابقرائتی جهرمیشیمی معدنیفارسشیراز
۲۶۷زهرابرزگرمهندسی معماریفارسشیراز
۲۶۸دادالهبهمندجغرافیا و برنامه ریزی روستاییفارسفسا
۲۶۹بهرامنجف پورجغرافیا – طبیعیفارسفیروز آباد
۲۷۰اسماعیلنصیری هندخالهجغرافیا و برنامه ریزی شهریقزوینبوئین زهرا
۲۷۱محمد رضاحیدری نژادمهندسی کامپیوتر- نرم افزارقزوینتاکستان
۲۷۲مجتبیانصاریانحقوق بین المللقزویندانسفهان
۲۷۳عبدالمهدینصیرزادهتربیت بدنی و علوم ورزشیقزوینقزوین
۲۷۴فاطمهیوسفی رادزبان شناسی همگانیقزوینقزوین
۲۷۵وحیدهعلیپورآموزش از راه دورقزوینقزوین
۲۷۶فریبرزمحرم خانیعلوم سیاسیقزوینقزوین
۲۷۷محمد رضاآقاجانی قنادالهیات (فقه و مبانی حقوق)قمجعفریه
۲۷۸حسینصادقیعلوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)قمدسنجرد خلجستان
۲۷۹محمدنقیرفعت نژادالهیات (علوم قران و حدیث )قمقم
۲۸۰محمدرضاضمیریالهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )قممرکز قم
۲۸۱سیدجوادموسوی زادهالهیاتقممرکز قم
۲۸۲محمودشیخ الاسلامیالهیات ( فلسفه و کلام اسلامی )قممرکز قم
۲۸۳علیسعیدیالهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی )قممرکز قم
۲۸۴حسنسلیمانی صرمیآموزش زبان انگلیسیقممرکز قم
۲۸۵محمدطاهریعقوبیتاریخ اسلامقممرکز قم
۲۸۶مهدیکلهرشیمی آلیقممرکز قم
۲۸۷محمدعلیحسینیعلوم اجتماعیقممرکز قم
۲۸۸فروغبختیاری اسفندقهروا نشناسیکرمانبافت
۲۸۹اکبررضاییریاضی محض- ابر چبرها وجبرهای مرتب شدهکرمانبافت
۲۹۰نصرتمددی ماهانیشیمی-شیمی فیزیککرمانبم
۲۹۱سید ضیاءمحمدی مبارکهشیمی (شیمی تجزیه )کرمانبم
۲۹۲طیبهاحمدیزمین شناسی (چینه شناسی وفسیل شناسی )کرمانرفسنجان
۲۹۳اصغرامیریشیمی (شیمی معدنی )کرمانرفسنجان
۲۹۴فاطمهحسینی پورزمین شناسی (چینه شناسی وفسیل شناسی )کرمانزنگی آباد
۲۹۵محمدزکریا نژادشیمیکرمانسیرجان
۲۹۶عبدالحمیدهاتفیشیمی -شیمی تجزیهکرمانسیرجان
۲۹۷حامدعلیپورمدیریت دولتیکرمانعنبراباد
۲۹۸مهدیصداقتحغرافیاوبرنامه ریزی شهریکرمانکرمان
۲۹۹علیرضامحدثی زرندیشیمی (شیمی تجزیه )کرمانکرمان
۳۰۰هوشنگحمیدیانشیمی آلیکرمانکرمان
۳۰۱حمیدمحمدشیری کهنوئیشیمی فیزیککرمانکرمان
۳۰۲سعیدهخجسته چترودیعلوم تربیتیکرمانکرمان
۳۰۳علیمداحیانمهندسی کشاورزی – علوم دامیکرمانکرمان
۳۰۴مصطفیجوانرودیزبان وادبیات عربکرمانشاهجوانرود
۳۰۵ابراهیمنامداریزبان وادبیات عربکرمانشاهسنقر
۳۰۶علی اکبراحمدیزبان وادبیات عربکرمانشاهکرمانشاه
۳۰۷فرامرزسهیلیعلم کتابداری و اطلاع رسانی-مدیریت فناوری اطلاعاتکرمانشاهکرمانشاه
۳۰۸بهمنسعیدی پورعلوم تربیتی-مدیرت و برنامه ریزی آموزشیکرمانشاهکرمانشاه
۳۰۹جمالمسعودی لیرعلوم تربیتی-مدیرت و برنامه ریزی درسیکهگیلویه و بویر احمدیاسوج
۳۱۰محمد مهدیپسندیدهروانشناسیگیلانآستانه اشرفیه
۳۱۱محمداسکندریجغرافیا و برنامه ریزی شهریگیلانبندر انزلی
۳۱۲شهابنوبخت حقیقیجغرافیا و برنامه ریزی روستاییگیلانتالش
۳۱۳فاطمهکاسیزبان و ادبیات فارسیگیلانتالش
۳۱۴پروینتاج بخشادبیات داستانیگیلانرشت
۳۱۵فریدونوحدانیآموزش زبان انگلیسیگیلانرشت
۳۱۶نیلوفرمنصوریزبان شناسی همگانیگیلانرشت
۳۱۷محمدرضااحمدیزبان وادبیات انگلیسیگیلانرشت
۳۱۸امینقربانیعمران-سازهگیلانرشت
۳۱۹مهدیمشکیمدیریت – مالیگیلانرشت
۳۲۰میرهادیموذن جمشیدیمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیگیلانرشت
۳۲۱سعیداسدیمهندسی مکانیکگیلانرشت
۳۲۲شهرامبهمن تاجانیحقوق بین المللگیلانرودسر
۳۲۳شهینشیخزبان شناسی همگانیگیلانرودسر
۳۲۴نرجس بانوصبوری هلستانیزبان شناسی همگانیگیلانرودسر
۳۲۵فاطمهگوشه نشینزبان و ادبیات عربگیلانرودسر
۳۲۶علیلاغرفیروزجاییزبان و ادبیات فارسیگیلانرودسر
۳۲۷معصومهجمال امیدیزیست شناسیگیلانرودسر
۳۲۸سیدعلیحسینیجغرافیا و برنامه ریزی شهریگیلانسیاهکل
۳۲۹روزبهحبیبیمدیریت بازرگانیگیلانصومعه سرا
۳۳۰یوسفاسماعیل زادهزبان و ادبیات فارسیگیلانمنجیل
۳۳۱سعیدصادقیعلوم سیاسیگیلانمنجیل
۳۳۲محمدصادقحسن زادهمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیگیلانمنجیل
۳۳۳سید شمسشفیعیاقتصادگیلانرشت
۳۳۴مرتضیرضایی صوفیتربیت بدنی و علوم ورزشیگیلانرشت
۳۳۵مهردادبردبارحغرافیای سیاسیگیلانرشت
۳۳۶فاطمهاردبیلیمدیریت فناوری و اطلاعاتگیلانرشت
۳۳۷مهردادباقریکشاورزیگیلانرودسر
۳۳۸مرجانادیبریاضی محض- آنالیزلرستانالیگودرز
۳۳۹عبدالحمیدفلاح نژادالهیات و معارف سلامیلرستانخرم آباد
۳۴۰بهمنیوسفوندجغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطیلرستانخرم آباد
۳۴۱سهرابمظفری نیاحقوقلرستانخرم آباد
۳۴۲احمدرضاییریاضیلرستانخرم آباد
۳۴۳عزت الهسپهوندزبان و ادبیات فارسیلرستانخرم آباد
۳۴۴شایاننادریزبان وادبیات عربلرستانخرم آباد
۳۴۵پروانهراموززمین شناسی- اقتصادیلرستانخرم آباد
۳۴۶هادییگانه فرزمین شناسی- پترولوژیلرستانخرم آباد
۳۴۷فرزانهنظری سرنجهزیست شناسیلرستانخرم آباد
۳۴۸ناصرنظریزیست شناسی- علوم گیاهیلرستانخرم آباد
۳۴۹اکرماسدیزیست شناسی(چینه شناسی و فسیل شناسی)لرستانخرم آباد
۳۵۰نیلوفردرستیشیمی معدنیلرستانخرم آباد
۳۵۱محمدرضاجعفریصنایع- برنامه ریزیلرستانخرم آباد
۳۵۲محمدکلانترعلوم تربیتی-مدیرت و برنامه ریزی آموزشیلرستانخرم آباد
۳۵۳افشینبازگیرمدیریت دولتیلرستانخرم آباد
۳۵۴اسدناطقیمدیریت دولتیلرستانخرم آباد
۳۵۵شیرینبهرامیمهندسی کامپیوتر- نرم افزارلرستانخرم آباد
۳۵۶حمیدمظفریمهندسی مکانیک- طراحی کاربردیلرستانخرم آباد
۳۵۷بهزادولی زادهمهندسی منابع طبیعی- محیط زیستلرستانخرم آباد
۳۵۸پریشکری فیروزجاهجغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)مازندرانبابل
۳۵۹محمد حسینشعبانیالهیات و معارف اسلامیمازندرانبهشهر
۳۶۰مرتضیترخانروا نشناسیمازندرانرامسر
۳۶۱نسریننصرزیست شناسی- علوم گیاهیمازندرانرامسر
۳۶۲محمد رضابابایی سمیرمیعلوم اقتصادیمازندرانزیراب
۳۶۳صادقعلیموحد منشاقتصادمازندرانساری
۳۶۴سید حسنصالح نژادحسابداریمازندرانساری
۳۶۵مهرانغفاریزبانشناسی همگانیمازندرانساری
۳۶۶کرمسینامدیریتمازندرانساری
۳۶۷عباسحاجیهاالهیات و معارف اسلامیمازندرانساری
۳۶۸اسدالهدیوسالارحغرافیاوبرنامه ریزی شهریمازندرانساری
۳۶۹عباسقلی پورزیست شناسیمازندرانساری
۳۷۰زهرهعلاییمدیریت بازرگانیمازندرانساری
۳۷۱رحمانغفاریمدیریت دولتیمازندرانساری
۳۷۲سید افشینموسوی چلکعلم اطلاعات ودانش شناسیمازندرانقائمشهر
۳۷۳جمشیدسالارمدیریت – بازرگانیمازندرانقائمشهر
۳۷۴سید رضاموسوی زادهمدیریت بازرگانیمازندرانگرگان
۳۷۵حسینکردیجامعه شناسیمازندرانمرکز بهشهر
۳۷۶علیعسکریزبان و ادبیات فارسیمازندرانمرکز بهشهر
۳۷۷سیدحجت الهرحیمیفیزیک کاربردیمازندرانمرکز بهشهر
۳۷۸عمرانیونسیمهندسی فناوری اطلاعاتمازندرانمرکز بهشهر
۳۷۹سهرابعسگریجغرافیامرکزیاراک
۳۸۰شیرینپور ابراهیمزبان شناسی همگانیمرکزیاراک
۳۸۱مژگانعیوضیزبان و ادبیات انگلیسیمرکزیاراک
۳۸۲صفیهصوفیانزیست شناسیمرکزیاراک
۳۸۳پورانبادکوبه هزاوهزیست شناسی-تکوینمرکزیاراک
۳۸۴محمدهاشمرضاییعلوم تربیتیمرکزیاراک
۳۸۵مجتبیرفیعیمدیریت دولتیمرکزیاراک
۳۸۶حمیدرضاقاسمیمدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانیمرکزیاراک
۳۸۷شهرامرضاییریاضی محض- جبر جابجایی و همولوژیمرکزیخمین
۳۸۸رضانجاریمدیریت دولتیمرکزیخمین
۳۸۹امیر مسعودصفریالهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیثمرکزیدلیجان
۳۹۰داودمحمدیانیالهیات و معارف اسلامی(فقه و مبانی اصولاسلامی)مرکزیدلیجان
۳۹۱ردینهمعتمدیشیمی- شیمی آلیمرکزیدلیجان
۳۹۲سیدمجیدعبدالهی دامنهعلوم تربیتی-مدیرت و برنامه ریزی آموزشیمرکزیدلیجان
۳۹۳گیتیصلاحی اصفهانیجغرافیا و برنامه ریزی روستاییمرکزیساوه
۳۹۴مرتضیفغانیریاضی محض – جبرمرکزیساوه
۳۹۵زهراجلیلیزبان و ادبیات عربمرکزیساوه
۳۹۶مهدیصفریزبان و ادبیات فارسیمرکزیساوه
۳۹۷مریمصدرنیازیست فناوری(بیوتکنولوژی)- میکروبیمرکزیشازند
۳۹۸طیبهبساکیمهندسی کشاورزی – اصلاح نباتاتمرکزیفرمهین
۳۹۹محسنمومنزبان و ادبیات فارسیمرکزیمحلات
۴۰۰احمدرضااحمدیزمین شناسی- پترولوژیمرکزیمحلات
۴۰۱بهنازحسینیزمین شناسی- پترولوژیمرکزیمحلات
۴۰۲قربانجمالیتفسیر قرآن مجیدمرکزیمرکز دلیجان
۴۰۳محمدعلیعلا الدینیزبان و ادبیات انگلیسیمرکزیمرکز ساوه
۴۰۴فاطمهرادانعلوم اجتماعیمرکزیمرکز ساوه
۴۰۵لیلاقربانی قهفرخیتربیت بدنی و علوم ورزشیهرمزگانبندرعباس
۴۰۶سیدحسنقریشی کرینتاریخهمدانمرکز همدان
۴۰۷محمودقدیریجغرافیا – برنامه ریزی شهرییزداردکان
۴۰۸کورشرشیدی شریف آبادزمین شناسی (چینه شناسی وفسیل شناسی )یزداردکان
۴۰۹حمیدرضازارع مهرجردیشیمی (شیمی تجزیه )یزداردکان
۴۱۰رضابهجت منش اردکانیشیمی (شیمی فیزیک )یزداردکان
۴۱۱هادیکارگر شورکیشیمی (شیمی معدنی )یزداردکان
۴۱۲ناصرمحمدی احمد آبادیتاریخ وفلسفه آموزش وپرورش (تعلیم وتربیت اسلامی )یزدتفت
۴۱۳محمودکمالی زارچروانشناسی (گرایش تربیتی )یزدتفت
۴۱۴آسیهذبیح نیا عمرانزبان وادبیات فارسییزدتفت
۴۱۵فاطمهدانشمندزیست شناسی گرایش علوم گیاهییزدتفت
۴۱۶حسنحکمت نیاجغرافیاوبرنامه ریزی شهرییزدرضوان شهر
۴۱۷سید عبدالمجیدحسینی زادهالهیات و معارف اسلامییزدمهریز
۴۱۸محمد جوادکوچک یزدیالهیات و معارف اسلامییزدمهریز
۴۱۹سعیدمیروکیلیریاضییزدمهریز
۴۲۰مریم الساداتاسعدیزبان وادبیات فارسییزدمهریز
۴۲۱علیرضادهقان پورغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی)یزدمهریز
۴۲۲محمد سعیدفیاضالهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآن وحدیثیزدمیبد
۴۲۳اعظمرضوی نسبمهندسی کشاورزی – خاکشناسییزدمیبد
۴۲۴رضارشیدی میبدیمهندسی مکانیکیزدمیبد
۴۲۵محبوبهمیرحسینیزیست شناسییزدیزد
۴۲۶افلاطونصادقیفلسفه تطبیقییزدیزد
۴۲۷سیدفرزینفائزیمهندسی عمران-راه وترابرییزدیزد

یک دیدگاه

  1. درود بر همه ی استادان جامعه ی فرهیخته ی دانشگاه پیام نور
    بنده این سایت رو پل ارتباطی قرار میدم و از استاد سیاوش جعفری، استاد مهدی صفری، استاد خانم زیرک، استاد محسن مومن ، استاد علی زمانی و استاد محمد شکرایی سپاس گزاری می کنم که با تمام وجود در راه ارتقای سطح علمی دانشجویان و تحقق آرمان های ادبی گام بر می دارند،
    در پناه ایزد منان پایدار و سرفراز باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند