امروز شنبه , ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۵

بایگانی برچسب: تاثیر جزء 30 بر معدل

قابل توجه دانشجویانیکه درس حفظ جز ۳۰ قرآن کریم را انتخاب کرده اند

  درصورتیکه تمایل ندارید نمره اخذ شده در درس مذکور در میانگین کل شما محاسبه گردد می توانید درس فوق را از مسیر زیر از انتخاب واحد و تاثیر در میانگین کل حذف نمائید: آموزش==>دانشجو==>درخواست ها==>درخواست حذف دروس با تاثیر مثبت  

توضیحات بیشتر »