خانه / نمونه سوالات کارشناسی ارشد / رشته آب و هواشناسی / دانلود نمونه سوالات رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشته آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور  مقطع کارشناسی ارشده همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

کلیه سوالات به همراه پاسخنامه در داخل یک فایل به صورت دفترچه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور جمع آوری شده است .

نمونه سوالات رشته آب و هواشناسی نیمسال دوم ۹۵-۹۶ و تابستان ۹۶ به مجموعه اضافه شد .

در صورتی که می خواهید بیش از یک نمونه سوالات را دانلود کنید ابتدا بر روی دکمه خرید مقابل هر یک از سوالات مد نظر کلیک کنید سپس در آخر بر روی دکمه پرداخت سوالات انتخابی کلیک کنید تا به سبد خرید هدایت شوید.

نام درس  کد درس نیمسال های موجود  دانلود
آب و هوای ایران  ۱۲۱۶۰۵۹-۱۲۱۶۴۱۴ ۸۹-۱
۸۹-۲
۸۹-۳
۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳- با پاسخنامه تستی
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
آلودگی هوا و جزیره حرارتی ۱۲۱۶۵۲۷ ۹۳-۲
800 تومان – خرید
پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا ۱۲۱۶۴۷۵ ۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
تغییر اقلیم و کشاورزی  ۱۲۱۶۵۳۲ ۹۳-۲
۹۴-۱
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
روش تحقیق در آب و هواشناسی ۱۲۱۶۵۰۸ – ۱۲۱۶۵۴۶ ۹۳-۲
۹۴-۱
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی ۱۲۱۶۵۱۳ ۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
زبان تخصصی ۱۲۱۶۵۳۳ ۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۲
800 تومان – خرید
طراحی اقلیم شهری  ۱۲۱۶۵۲۸ ۹۳-۲
800 تومان – خرید
مبانی آب و هواشناسی ۱ ۱۲۱۶۳۸۰ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۰-۳
۹۱-۱- با پاسخنامه تستی
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۳- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک ۱۲۱۶۵۰۹ ۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۳- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
مبانی آب و هواشناسی ۲ ۱۲۱۶۴۰۱ ۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ۱۲۱۶۴۰۲ ۹۰-۱
۹۰-۲
۹۱-۱
۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
مخاطرات آب و هوا شناسی ۱۲۱۶۵۲۹ ۹۳-۲
800 تومان – خرید
مدیریت برنامه ریزی محیطی ۱۲۱۶۵۱۱ ۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
میکروکلیمای شهر  ۱۲۱۶۵۳۰ ۹۳-۲
800 تومان – خرید
نقشه و نمودارهای اقلیمی ۱۲۱۶۴۸۳ ۹۱-۲- با پاسخنامه تستی
۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۳-۱
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
هیدرولوژی پیشرفته  ۱۲۱۶۵۱۰ ۹۳-۲
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
کارگاه برنامه نویشی و نرم افزار های آب و هواشناسی ۱۲۱۶۵۱۵ ۹۳-۱
۹۴-۱
۹۴-۲
800 تومان – خرید
آب و هواشناسی شهری ۱۲۱۶۵۱۶ ۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
آب و هواشناسی معماری و مدیریت انرژی ۱۲۱۶۵۲۱ ۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
آب و هواشناسی کشاورزی ۱۲۱۶۵۱۸ ۹۳-۲
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
آب و هوای پزشکی  ۱۲۱۶۵۲۰ ۹۳-۲
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
آب و هوای تورسم ۱۲۱۶۵۱۹ ۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
روش های آب و هواشناسی دیرینه  ۱۲۱۶۵۲۳ ۹۳-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
800 تومان – خرید
سری های زمانی و روشهای آماری آشکارسازی تغییر اقلیم ۱۲۱۶۵۲۵ ۹۳-۱
۹۳-۲
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
شیمی جو و تغییرات آن  ۱۲۱۶۵۲۲ ۹۶-۲- با پاسخنامه تستی 
800 تومان – خرید
گرمایش جهانی و پیامدهای آن ۱۲۱۶۵۲۴ ۹۳-۱
۹۳-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
800 تومان – خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.