امروز یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۸:۰۱

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

سوالات نیمسال دوم ۱۴۰۲ در حال آپلود بر روی سایت می باشد

 

دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور با پاسخنامه (آپدیت تا نیمسال دوم ۱۴۰۲)

دانلود نمونه سوالات شیمی پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات صنایع پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات فیزیک پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات حسابداری پیام نور با پاسخنامه (بروز شده تا نیمسال دوم ۱۴۰۲)

دانلود نمونه سوالات روانشناسی پیام نور با پاسخنامه(بروز شده تا نیمسال دوم ۱۴۰۲)

دانلود نمونه سوالات علوم اقتصادی پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات مدیریت اجرایی پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات مدیریت بازرگانی پیام نور با پاسخنامه (بروز شده تا نیمسال تابستان ۱۴۰۲)

دانلود نمونه سوالات مدیریت پروژه پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات مدیریت جهانگردی پیام نور با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مدیریت دولتی پیام نور با پاسخنامه (بروز شده تا نیمسال تابستان ۱۴۰۲)

دانلود نمونه سوالات حقوق پیام نور با پاسخنامه (بروز شده تا نیمسال دوم ۱۴۰۲)

دانلود نمونه سوالات الهیات پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ریاضی پیام نور با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات علوم اجتماعی پیام نور با پاسخنامه(بروز شده تا نیمسال دوم ۱۴۰۲)

دانلود نمونه سوالات روزنامه نگاری پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات پزشکی پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات برق پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات زمین شناسی پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات زیست شناسی پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات تاریخ پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات علوم تربیتی  پیام نور با پاسخنامه (بروز شده تا نیمسال اول ۱۴۰۲)

دانلود نمونه سوالات جغرافیا پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات تربیت بدنی پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات زبان انگلیسی و مترجمی پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات مهندسی فناوری اطلاعات پیام نور با پاسخنامه 

 

 

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه

 

دانلود نمونه سوالات ارشد روانشناسی  کلیه گرایش ها با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ارشد  حقوق کلیه گرایش ها  با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ارشد حسابداری با پاسخنامه  جدید

دانلود نمونه سوالات ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ارشد  آب و هواشناسی کلیه گرایش ها با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ارشد زبان و ادبیات فارسی  با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ارشد جغرافیا تمام گرایش ها  با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ارشد آمار ریاضی گرایش ها با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ارشد آموزش ریاضی  با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ارشد آموزش زبان انگلیسی  با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان  با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ارشد آموزش محیط زیست با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ارشد آموزش زبان فارسی  با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ارشد اخلاق  با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ارشد الهیات با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ارشد تاریخ  با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ارشد بیو شیمی  با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ارشد برنامه ریزی درسی با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ارشد تحقیقات آموزشی با پاسخنامه 

دانلود نمونه سوالات ارشد پژوهش هنر با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ارشد اقتصاد اسلامی با پاسخنامه جدید

دانلود نمونه سوالات ارشد اقتصاد انرژی با پاسخنامه جدید

دانلود نمونه سوالات ارشد اقتصاد تجارت و الکترونیک با پاسخنامه جدید

دانلود نمونه سوالات ارشد زمین ساخت تکنوتیک با پاسخنامه جدید

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند