امروز چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱:۲۶

کارشناسی رشته مدیریت دولتی

نمونه سوالات حقوق اداری ۱۲۲۳۰۰۶ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی و جزوه

دانلود نمونه سوالات حقوق اداری  رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات حقوق اداری ۱۲۲۳۰۰۶ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                            فایلها به صورت PDF و بدون آرم می …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مسأله یابی و حل مساله ۱۲۱۸۴۶۷ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی و جزوه

دانلود نمونه سوالات مسأله یابی و حل مساله  رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مسأله یابی و حل مساله ۱۲۱۸۴۶۷ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                         فایلها به …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت ۱۳۱۴۰۵۸ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی و جزوه

دانلود نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت  رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی سازمان و مدیریت ۱۳۱۴۰۵۸ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                          فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت تعاونی ها ۱۲۲۲۰۶۵ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مدیریت تعاونی ها رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت تعاونی ها ۱۲۲۲۰۶۵ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                             فایلها به صورت …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جامعه شناسی سازمانی ۱۲۲۲۰۶۴ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی و جزوه

دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی سازمانی رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات جامعه شناسی سازمانی ۱۲۲۲۰۶۴ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                            فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت تعاون ها ۱۲۲۰۶۴۵ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی و جزوه

دانلود نمونه سوالات مدیریت تعاون ها رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت تعاون ها ۱۲۲۰۶۴۵ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                             فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات پول و ارزبانکداری ۱۲۱۸۷۴۱ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پول و ارزبانکداری رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پول و ارزبانکداری ۱۲۱۸۷۴۱ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                           فایلها به صورت PDF و …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اقتصاد کلان ۱۲۱۸۷۱۲ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اقتصاد کلان رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اقتصاد کلان ۱۲۱۸۷۱۲ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                            فایلها به صورت PDF و بدون …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روانشناسی سازمانی ۱۲۱۸۵۵۲ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات روانشناسی سازمانی  رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات روانشناسی سازمانی ۱۲۱۸۵۵۲ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                           فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات آموزش مهارت های حرفه ای ۱۲۱۸۵۵۱ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی و جزوه

دانلود نمونه سوالات آموزش مهارت های حرفه ای  رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات آموزش مهارت های حرفه ای ۱۲۱۸۵۵۱ رشته مدیریت دولتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                            فایلها …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند