امروز شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۶:۰۰

کارشناسی رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نمونه سوالات ساختمان های گسسته با پاسخنامه ۱۱۱۵۰۶۷

نمونه سوالات ساختمان های گسسته با پاسخنامه تستی و تشریحی  ۱۱۱۵۰۶۷ ساختمان های گسسته ۱۱۱۵۰۶۷ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95pt ۹۶-۱pt ۹۶-۲ T96  

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته با پاسخنامه ۱۱۱۵۰۶۸

نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته با پاسخنامه تستی و تشریحی  ۱۱۱۵۰۶۸ برنامه سازی پیشرفته ۱۱۱۵۰۶۸ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲ T95 ۹۶-۱pt ۹۶-۲ T96  

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ با پاسخنامه ۱۱۱۳۰۹۴

نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی ۱۱۱۳۰۹۴ فیزیک عمومی ۱ ۱۱۱۳۰۹۴ ۸۹-۱ ۸۹-۲ T89 ۹۰-۱ ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲ T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲ T92 ۹۳-۱ ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱ ۹۴-۲ T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱pt ۹۶-۲ T96  

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۱۱۱۵۰۶۳

نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی با پاسخنامه تستی و تشریحی ۱۱۱۵۰۶۳ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۱۱۱۵۰۶۳ ۸۹-۱ ۸۹-۲t T89 ۹۰-۱t ۹۰-۲ T90 ۹۱-۱ ۹۱-۲pt T91 ۹۲-۱ ۹۲-۲p T92p ۹۳-۱p ۹۳-۲ T93 ۹۴-۱p ۹۴-۲p T94 ۹۵-۱pt ۹۵-۲pt T95 ۹۶-۱ ۹۶-۲ T96  

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند