امروز جمعه , ۲۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱:۱۲

رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

نمونه سوالات درس کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی ۱۱۱۵۰۱۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی با پاسخنامه رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی ۱۱۱۵۰۱۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی ۱۲۱۱۵۰۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی با پاسخنامه رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی ۱۲۱۱۵۰۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس مدیریت منابع انسانی ۱۲۱۱۴۸۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت منابع انسانی با پاسخنامه رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس مدیریت منابع انسانی ۱۲۱۱۴۸۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی ۱۲۱۱۴۹۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی با پاسخنامه رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی ۱۲۱۱۴۹۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس مبانی آموزش بزرگسالان ۱۲۱۱۵۷۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مبانی آموزش بزرگسالان با پاسخنامه رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس مبانی آموزش بزرگسالان ۱۲۱۱۵۷۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت ۱۲۱۱۴۹۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت  با پاسخنامه رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت ۱۲۱۱۴۹۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱۲۱۱۴۹۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی با پاسخنامه رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱۲۱۱۴۹۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس روش های تحقیق پیشرفته ۱۲۱۱۵۰۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس روش های تحقیق پیشرفته با پاسخنامه رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس روش های تحقیق پیشرفته ۱۲۱۱۵۰۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس روش های تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی ۱۲۱۱۴۹۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس روش های تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی با پاسخنامه رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس روش های تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی ۱۲۱۱۴۹۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس روش های اماری در علوم تربیتی ۱۲۱۱۰۱۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس روش های اماری در علوم تربیتی  با پاسخنامه رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس روش های اماری در علوم تربیتی ۱۲۱۱۰۱۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند