امروز پنج شنبه , ۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۱

رشته اقتصاد اسلامی

نمونه سوالات ابزارهای مالی اسلامی ۱۲۲۱۲۱۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ابزارهای مالی اسلامی با پاسخنامه رشته اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات ابزارهای مالی اسلامی ۱۲۲۱۲۱۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نقد نظریه های اقتصاد سنتی ۱۲۲۱۱۷۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نقد نظریه های اقتصاد سنتی  با پاسخنامه رشته اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات نقد نظریه های اقتصاد سنتی ۱۲۲۱۱۷۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه ۱۲۲۱۱۷۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه با پاسخنامه رشته اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه ۱۲۲۱۱۷۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه ۱۲۲۱۱۷۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه با پاسخنامه رشته اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه ۱۲۲۱۱۷۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نظام پولی و مالی اسلامی ۱۲۲۱۱۸۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نظام پولی و مالی اسلامی با پاسخنامه رشته اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات نظام پولی و مالی اسلامی ۱۲۲۱۱۸۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روش شناسی اقتصاد اسلامی ۱۲۲۱۱۷۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات روش شناسی اقتصاد اسلامی با پاسخنامه رشته اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات روش شناسی اقتصاد اسلامی ۱۲۲۱۱۷۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصاد متفکرسن مسلمان ۱۲۲۱۱۷۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصاد متفکرسن مسلمان با پاسخنامه رشته اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصاد متفکرسن مسلمان ۱۲۲۱۱۷۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات بانکداری اسلامی بین الملل ۱۲۲۱۱۸۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات بانکداری اسلامی بین الملل  با پاسخنامه رشته اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات بانکداری اسلامی بین الملل ۱۲۲۱۱۸۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اقتصاد کلان میانه ۲ ۱۲۲۱۰۸۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اقتصاد کلان میانه ۲  با پاسخنامه رشته اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات اقتصاد کلان میانه ۲ ۱۲۲۱۰۸۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اقتصاد سنجی میانه ۱۲۲۱۱۷۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اقتصاد سنجی میانه  با پاسخنامه رشته اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات اقتصاد سنجی میانه ۱۲۲۱۱۷۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند