امروز شنبه , ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱:۴۵

رشته اقتصاد انرژی

نمونه سوالات صنایع پتروشیمی ۱۲۲۱۲۴۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات صنایع پتروشیمی با پاسخنامه رشته اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات صنایع پتروشیمی ۱۲۲۱۲۴۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۲۲۱۲۴۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی با پاسخنامه رشته اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۲۲۱۲۴۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات حمل و نقل نفت ، گاز و فراورده های نفتی ۱۲۲۱۲۴۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات حمل و نقل نفت ، گاز و فراورده های نفتی  با پاسخنامه رشته اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات حمل و نقل نفت ، گاز و فراورده های نفتی ۱۲۲۱۲۴۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات تجارت بین الملل ۱۲۲۱۲۵۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تجارت بین الملل  با پاسخنامه رشته اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات تجارت بین الملل ۱۲۲۱۲۵۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات بیمه حمل و نقل بین المللی ۱۲۲۱۲۵۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات بیمه حمل و نقل بین المللی  با پاسخنامه رشته اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات بیمه حمل و نقل بین المللی ۱۲۲۱۲۵۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات بازاریابی بین الملل ۱۲۲۱۲۵۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات بازاریابی بین الملل  با پاسخنامه رشته اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات بازاریابی بین الملل ۱۲۲۱۲۵۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اکتشاف و تولید ۱۲۲۱۲۴۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اکتشاف و تولید  با پاسخنامه رشته اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات اکتشاف و تولید ۱۲۲۱۲۴۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اقتصاد سنجی ۱۲۲۱۲۳۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اقتصاد سنجی  با پاسخنامه رشته اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات اقتصاد سنجی ۱۲۲۱۲۳۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اقتصاد کلان پیشرفته ۱۲۲۱۲۲۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اقتصاد کلان پیشرفته با پاسخنامه رشته اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات اقتصاد کلان پیشرفته ۱۲۲۱۲۲۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اقتصاد کلان ۲ ۱۲۲۱۲۳۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اقتصاد کلان ۲ با پاسخنامه رشته اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات اقتصاد کلان ۲ ۱۲۲۱۲۳۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند