امروز شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۱

رشته بیوشیمی ورودی 95-96

دانلود نمونه سوالات درس روش های بیوشیمی و بیوفیزیک ۱۱۱۲۱۵۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس روش های بیوشیمی و بیوفیزیک با پاسخنامه رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس روش های بیوشیمی و بیوفیزیک ۱۱۱۲۱۵۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس بیوفیزیک ۱۱۱۲۰۴۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس بیوفیزیک  با پاسخنامه رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس بیوفیزیک ۱۱۱۲۰۴۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید ۱۱۱۲۴۱۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید با پاسخنامه رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی کربوهیدرات و لیپید ۱۱۱۲۴۱۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی غشاء ۱۱۱۲۱۴۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی غشاء  با پاسخنامه رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی غشاء ۱۱۱۲۱۴۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی ۱۱۱۲۱۶۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی با پاسخنامه رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس بیوشیمی ۱۱۱۲۱۶۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس آنزیم شناسی ۱۱۱۲۴۱۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس آنزیم شناسی  با پاسخنامه رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس آنزیم شناسی ۱۱۱۲۴۱۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات رشته بیوشیمی ورودی ۹۵-۹۶ کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته بیوشیمی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی کلیه فایلها به صورت دفترچه سوال و با فرمت PDF می باشند. نام درس کد درس نیمسال  آنزیم شناسی ۱۱۱۲۴۱۳ ۹۶-۲- با پاسخنامه تستی ۹۷-۱- با پاسخنامه تستی ۹۷-۲ – با پاسخنامه تستی ۹۸-۱ …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند