رشته تاریخ

دانلود نمونه سوالات درس کلیات ومبانی علم تاریخ ۱۲۲۹۰۳۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس کلیات ومبانی علم تاریخ  با پاسخنامه رشته تاریخ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس کلیات ومبانی علم تاریخ ۱۲۲۹۰۳۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس کلیات تاریخ و تمدن شبه قاره هند ۱۲۲۹۱۴۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس کلیات تاریخ و تمدن شبه قاره هند با پاسخنامه رشته تاریخ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس کلیات تاریخ و تمدن شبه قاره هند ۱۲۲۹۱۴۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریان ۱۲۲۹۰۷۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریان  با پاسخنامه رشته تاریخ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریان ۱۲۲۹۰۷۶ با پاسخنامه تستی و …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس نقد و بررسی تاریخ مغولان- تیموریان و حکومت های محلی ۱۲۲۹۰۷۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس نقد و بررسی تاریخ مغولان- تیموریان و حکومت های محلی با پاسخنامه رشته تاریخ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس نقد و بررسی تاریخ مغولان- تیموریان و حکومت های محلی ۱۲۲۹۰۷۲ با پاسخنامه تستی و …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خلافت عباسی ۱۲۲۹۰۶۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خلافت عباسی  با پاسخنامه رشته تاریخ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خلافت عباسی ۱۲۲۹۰۶۹ …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد ۱۲۲۹۰۷۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد  با پاسخنامه رشته تاریخ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد ۱۲۲۹۰۷۱ با پاسخنامه …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس مبانی تاریخ اجتماعی ایران ۱۲۲۹۰۶۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مبانی تاریخ اجتماعی ایران با پاسخنامه رشته تاریخ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس مبانی تاریخ اجتماعی ایران ۱۲۲۹۰۶۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱ ۱۲۲۹۰۱۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱  با پاسخنامه رشته تاریخ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱ ۱۲۲۹۰۱۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس فلسفه تاریخ ۱۲۲۹۰۶۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس فلسفه تاریخ با پاسخنامه رشته تاریخ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس فلسفه تاریخ ۱۲۲۹۰۶۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها ۱۲۲۹۰۷۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها  با پاسخنامه رشته تاریخ تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها ۱۲۲۹۰۷۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و …

ادامه نوشته »