امروز پنج شنبه , ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۶

رشته زمین ساخت تکنوتیک

نمونه سوالات پتروفابریک ۱۱۱۶۳۸۴ – ۱۱۱۶۴۰۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پتروفابریک با پاسخنامه رشته زمین ساخت تکنوتیک کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات پتروفابریک ۱۱۱۶۳۸۴ – ۱۱۱۶۴۰۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات کانه زایی و زمین ساخت ۱۱۱۶۳۹۲ – ۱۱۱۶۴۰۶ – ۱۱۱۶۱۳۳ – ۱۱۱۶۴۸۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات کانه زایی و زمین ساخت با پاسخنامه رشته زمین ساخت تکنوتیک کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات کانه زایی و زمین ساخت ۱۱۱۶۳۹۲ – ۱۱۱۶۴۰۶ – ۱۱۱۶۱۳۳ – ۱۱۱۶۴۸۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات کاربرد مکانیک سنگ در زمین ساخت ۱۱۱۶۴۰۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات کاربرد مکانیک سنگ در زمین ساخت  با پاسخنامه رشته زمین ساخت تکنوتیک کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات کاربرد مکانیک سنگ در زمین ساخت ۱۱۱۶۴۰۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات کاربرد زمین فیزیک در زمین ساخت ۱۱۱۶۴۰۷ – ۱۱۱۶۳۹۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات کاربرد زمین فیزیک در زمین ساخت با پاسخنامه رشته زمین ساخت تکنوتیک کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات کاربرد زمین فیزیک در زمین ساخت ۱۱۱۶۴۰۷ – ۱۱۱۶۳۹۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نو زمین ساخت و ریخت زمین ساخت ۱۱۱۶۴۰۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نو زمین ساخت و ریخت زمین ساخت با پاسخنامه رشته زمین ساخت تکنوتیک کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات نو زمین ساخت و ریخت زمین ساخت ۱۱۱۶۴۰۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات سنگ شناسی دگرگونی ۱۱۱۶۳۱۳ – ۱۱۱۶۰۲۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات سنگ شناسی دگرگونی با پاسخنامه رشته زمین ساخت تکنوتیک کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات سنگ شناسی دگرگونی ۱۱۱۶۳۱۳ – ۱۱۱۶۰۲۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات سایز موتکتونیک ۱۱۱۶۳۹۹ – ۱۱۱۶۳۸۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات سایز موتکتونیک با پاسخنامه رشته زمین ساخت تکنوتیک کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات سایز موتکتونیک ۱۱۱۶۳۹۹ – ۱۱۱۶۳۸۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زمین فیزیک ۱۱۱۶۳۲۱ – ۱۱۱۶۰۲۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات زمین فیزیک  با پاسخنامه رشته زمین ساخت تکنوتیک کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات زمین فیزیک ۱۱۱۶۳۲۱ – ۱۱۱۶۰۲۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زمین شناسی و زمین ساخت خاورمیانه ۱۱۱۶۴۰۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات زمین شناسی و زمین ساخت خاورمیانه با پاسخنامه رشته زمین ساخت تکنوتیک کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات زمین شناسی و زمین ساخت خاورمیانه ۱۱۱۶۴۰۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زمین شناسی ساختاری ۱۱۱۶۰۵۱ – ۱۱۱۶۳۱۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات زمین شناسی ساختاری با پاسخنامه رشته زمین ساخت تکنوتیک کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات زمین شناسی ساختاری ۱۱۱۶۰۵۱ – ۱۱۱۶۳۱۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند