امروز شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۱

رشته پژوهش هنر

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه روش تحقیق ۱۷۱۲۰۰۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه روش تحقیق با پاسخنامه رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس کارگاه روش تحقیق ۱۷۱۲۰۰۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس هنر و نماد ۱۷۱۲۱۵۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس هنر و نماد  با پاسخنامه رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس هنر و نماد ۱۷۱۲۱۵۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس هنر و تمدن اسلامی ۲ ۱۷۱۲۰۱۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس هنر و تمدن اسلامی ۲ با پاسخنامه رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس هنر و تمدن اسلامی ۲ ۱۷۱۲۰۱۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس هنر و تمدن اسلامی ۱ ۱۷۱۲۰۱۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس هنر و تمدن اسلامی ۱  با پاسخنامه رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس هنر و تمدن اسلامی ۱ ۱۷۱۲۰۱۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس هنر و اسطوره ۱۷۱۲۱۵۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس هنر و اسطوره با پاسخنامه رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس هنر و اسطوره ۱۷۱۲۱۵۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی هنر ۲ ۱۷۱۲۰۰۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی هنر ۲  با پاسخنامه رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی هنر ۲ ۱۷۱۲۰۰۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی هنر ۱ ۱۷۱۲۰۰۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی هنر ۱  با پاسخنامه رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی هنر ۱ ۱۷۱۲۰۰۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هنر های نمایشی ۱ ۱۷۱۲۰۲۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هنر های نمایشی ۱  با پاسخنامه رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس مبانی هنر های نمایشی ۱ ۱۷۱۲۰۲۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هنرهای تجسمی ۱ ۱۷۱۲۰۱۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مبانی هنرهای تجسمی ۱  با پاسخنامه رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس مبانی هنرهای تجسمی ۱ ۱۷۱۲۰۱۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ ۱۷۱۲۰۰۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲  با پاسخنامه رشته پژوهش هنر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۲ ۱۷۱۲۰۰۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند