امروز سه شنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱:۲۱

بایگانی برچسب: تغییر ساعات امتحانی

قابل توجه کلیه دانشجویان:

با توجه به تغییر برخی از ساعات امتحانی دروس لازم است در زمان حذف و اضافه نسبت به کنترل مجدد برنامه امتحانی خود و دریافت گزارش ۱۰۱″ نتیجه ثبت نام دانشجو در طول ترم” اقدام نمایید.

توضیحات بیشتر »