امروز سه شنبه , ۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۷:۰۳

سوالات فراگير کارشناسی ارشد پیام نور

صفحه دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته مشاوره به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

مشاوره گرایش مشاور توانبخشیمشاوره گرایش مشاور خانوادهمشاوره گرایش مشاور شغلیمشاوره گرایش مشاور مدرسه در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته مشاوره  فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته مشاوره همراه با …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته  علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته  علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته  علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی همراه …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی همراه …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامیهمراه با پاسخنامه سوالات ترمی دانلود نمونه سوالات …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثناییهمراه با پاسخنامه سوالات ترمی دانلود نمونه سوالات …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته روانشناسی شخصیت به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسی شخصیت فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته روانشناسی شخصیت همراه با پاسخنامه سوالات ترمی دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد روانشناسی شخصیت به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان همراه با پاسخنامه سوالات ترمی دانلود نمونه …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با پاسخنامه سوالات داخلی

دانلود نمونه سوالات رشته تکنولوژی آموزشی فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته تکنولوژی آموزشی همراه با پاسخنامه سوالات داخلی برای این رشته فقط سوالات داخلی موجود می باشد نه سوالات آزمون فراگیر ارشد پکیج سوالات فراگیر ارشد رشته تکنولوژی آموزشی به همراه سوالات داخلی فراگیر …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز با پاسخنامه سوالات داخلی

دانلود نمونه سوالات رشته تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه سوالات داخلی برای این رشته سوالات آرمون فراگیر موجود نمی باشد و فقط سوالات داخلی فراگیر موجود می باشد پکیج سوالات …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات حسابرسی فراگیر ارشد پیام نور با پاسخنامه تستی

دانلود نمونه سوالات رشته حسابرسی فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته حسابرسی همراه با پاسخنامه سوالات داخلی برای رشته حسابرسی فقط سوالات داخلی فراگیر موجود می باشد و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد پکیج سوالات فراگیر ارشد رشته حسابرسی به همراه سوالات داخلی فراگیر …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند