امروز پنج شنبه , ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۷:۰۵

نمونه سوالات رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات تمامی گرایش ها نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]
مرتب شده بر اساس کد درس

برای جستجوی راحتتر ابتدا دکمه Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس مورد نظر خود را بنویسید و جستجو کنید.

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد شما نوشته شده است.

  ۱۱۱۱۰۳۶٫pdf
 ۱۱۱۱۱۰۵٫pdf
 ۱۱۱۱۱۰۷٫pdf
 ۱۱۱۱۳۲۴-۱۱۱۵۰۶۷٫pdf
 ۱۱۱۱۴۰۷٫pdf
 ۱۱۱۱۴۱۲٫pdf
 ۱۱۱۱۴۱۶٫pdf
 ۱۱۱۳۱۹۰-۱۱۱۳۱۰۳٫pdf
 ۱۱۱۳۲۶۲٫pdf
 ۱۱۱۵۰۲۰٫pdf
 ۱۱۱۵۰۵۴٫pdf
 ۱۱۱۵۰۵۹٫pdf
 ۱۱۱۵۰۶۱٫pdf
 ۱۱۱۵۰۶۸٫pdf
 ۱۱۱۵۰۷۵-۱۱۱۵۱۷۹-۱۵۱۱۰۷۵-۱…
 ۱۱۱۵۰۸۲٫pdf
 ۱۱۱۵۰۸۸٫pdf
 ۱۱۱۵۰۸۸_۱۱۱۵۱۴۱_۱۱۱۵۱۶۹_۱…
 ۱۱۱۵۰۹۲٫pdf
 ۱۱۱۵۱۱۲٫pdf
 ۱۱۱۵۱۱۳٫pdf
 ۱۱۱۵۱۱۴٫pdf
 ۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۵۱۵۰٫pdf
 ۱۱۱۵۱۲۷٫pdf
 ۱۱۱۵۱۳۵٫pdf
 ۱۱۱۵۱۴۴٫pdf
 ۱۱۱۵۱۵۴٫pdf
 ۱۱۱۵۱۵۵٫pdf
 ۱۱۱۵۱۵۷٫pdf
 ۱۱۱۵۱۶۳٫pdf
 ۱۱۱۵۱۶۶٫pdf
 ۱۱۱۵۱۷۴٫pdf
 ۱۱۱۵۱۹۲٫pdf
 ۱۱۱۵۱۹۵٫pdf
 ۱۱۱۵۲۰۲٫pdf
 ۱۱۱۵۲۰۴٫pdf
 ۱۱۱۵۲۰۵٫pdf
 ۱۱۱۵۲۱۱٫pdf
 ۱۱۱۵۲۵۱٫pdf
 ۱۱۱۷۰۲۰٫pdf
 ۱۱۱۷۱۲۴٫pdf
 ۱۱۱۷۱۴۴٫pdf
 ۱۱۱۹۰۰۶٫pdf
 ۱۱۱۹۰۱۰٫pdf
 ۱۱۱۹۰۱۵٫pdf
 ۱۱۱۹۰۱۷٫pdf
 ۱۲۲۵۰۰۸٫pdf
 ۱۵۱۱۰۰۵٫pdf
 ۱۵۱۱۰۱۲٫pdf
 ۱۵۱۱۰۱۵٫pdf
 ۱۵۱۱۰۱۶٫pdf
 ۱۵۱۱۰۱۹٫pdf
 ۱۵۱۱۰۳۳٫pdf
 ۱۵۱۱۰۶۷٫pdf
 ۱۵۱۱۰۷۹٫pdf
 ۱۵۱۱۰۹۳٫pdf
 ۱۵۱۲۰۰۱٫pdf
 ۱۵۱۲۰۰۲٫pdf
 _۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۹۷_۱۱۱۱۱۰۰_…
 _۱۱۱۱۰۳۲_۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹_…
 _۱۱۱۱۰۳۶_۱۱۱۱۰۹۴_۱۱۱۱۱۰۱_…
 _۱۱۱۱۰۷۵_۱۱۱۱۴۱۴_۱۱۱۹۰۰۴_…
 _۱۱۱۱۰۹۶_۱۱۱۱۱۰۸_۱۱۱۱۴۰۷_…
 _۱۱۱۱۱۰۴_۱۱۱۱۳۲۴_۱۱۱۵۰۶۷_…
 _۱۱۱۱۲۷۶_۱۱۱۵۰۷۹_۱۱۱۵۱۶۷_…
 _۱۱۱۳۰۸۹_۱۱۱۳۰۹۴_۱۱۱۳۰۹۸_…
 _۱۱۱۳۰۹۰_۱۱۱۳۰۹۵_۱۱۱۳۱۰۳_…
 _۱۱۱۵۰۲۰_۱۱۱۵۰۲۱_۱۵۱۱۰۱۸_…
 _۱۱۱۵۰۶۳_۱۱۱۵۱۳۵_۱۱۱۵۱۶۱_…
 _۱۱۱۵۰۶۶_۱۱۱۷۰۷۶_۱۱۱۷۱۳۸_…
 _۱۱۱۵۰۶۸_۱۱۱۵۱۳۸_۱۱۱۵۱۶۲_…
 _۱۱۱۵۰۶۸_۱۱۱۵۱۳۸_۱۵۱۱۰۱۹_…
 _۱۱۱۵۰۷۰_۱۳۱۱۰۲۰_۱۳۱۹۰۳۶_…
 _۱۱۱۵۰۷۴_۱۲۲۵۰۰۸_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۰۷۶_۱۱۱۵۱۳۹_۱۱۱۵۱۹۷_…
 _۱۱۱۵۰۸۰_۱۱۱۵۱۷۱_۱۵۱۱۰۷۸_…
 _۱۱۱۵۰۸۲_۱۱۱۵۱۴۳_۱۱۱۵۱۹۱_…
 _۱۱۱۵۰۸۴_۱۱۱۵۱۶۸_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۰۸۸_۱۱۱۵۱۴۱_۱۱۱۵۱۶۹_…
 _۱۱۱۵۰۹۲_۱۱۱۵۱۴۷_۱۱۱۹۰۱۴_…
 _۱۱۱۵۰۹۳_۱۱۱۵۱۵۹_۱۱۱۵۱۷۴_…
 _۱۱۱۵۱۰۱_۱۱۱۵۱۵۶_۱۱۱۹۰۱۲_…
 _۱۱۱۵۱۱۲_۱۱۱۵۱۴۰_۱۱۱۵۱۶۴_…
 _۱۱۱۵۱۱۳_۱۱۱۵۱۴۹_۱۱۱۵۱۷۲_…
 _۱۱۱۵۱۱۴_۱۱۱۵۱۴۶_۱۱۱۵۱۷۰_…
 _۱۱۱۵۱۱۵_۱۱۱۵۱۵۰_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۱۹_۱۵۱۱۰۰۱_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۲۰_۱۱۱۵۱۵۵_۱۱۱۹۰۱۳_…
 _۱۱۱۵۱۲۷_۱۱۱۵۱۷۶_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۲۸_۱۱۱۹۰۱۵_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۳۳_۱۱۱۵۲۴۸_۱۱۱۵۲۴۹_…
 _۱۱۱۵۱۳۴_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۳۶_۱۱۱۵۲۴۵_۱-������…
 _۱۱۱۵۱۳۶_۱۱۱۵۲۴۵_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۴۴_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۵۲_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۵۴_۱۳۱۱۰۰۳_۱٫pdf
 _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_…
 _۱۱۱۵۱۶۳_۱٫pdf
 _۱۱۱۷۰۲۱_۱۱۱۷۰۷۸_۱۱۱۷۱۴۴_…
 _۱۱۱۹۰۰۸_۱۵۱۲۰۰۱_۱٫pdf
 _۱۲۱۴۰۹۰_۱٫pdf
 _۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_…
 _۱۴۱۱۰۳۸_۱٫pdf
 _۱۴۱۱۰۴۶_۱٫pdf
 _۱۴۱۱۰۵۱_۱٫pdf
 _۱۵۱۱۰۰۲_۱٫pdf
 _۱۵۱۱۰۰۳_۱٫pdf
 _۱۵۱۱۰۰۵_۱٫pdf
 _۱۵۱۱۰۰۸_۱٫pdf
 _۱۵۱۱۰۱۲_۱٫pdf
 _۱۵۱۲۰۰۲_۱٫pdf
 _۷۷۷۷۷۷_۱۱۱۱۰۴۳_۱۱۱۱۰۸۹_۱…

 

 

۹ دیدگاه

 1. دستتون درد نکنه عالیه ها ولی خیلی افتضاحه!الان من نمونه سوالات فقط یک درس را بخوام باید همشو دانلود کنم؟الان چی به چیه؟کی به کیه؟لطفا یه کم مرتبش کنید مشخص بشه کدوم برنامه برای کدوم درسه باتشکر

  • با سلام
   دوست عزیز نه کی به کیه و نه چی به چی .
   اول نیمسال و بعد رشته رو انتخاب کنید سپس سوال درس مورد نظر را که بر اساس کد درس مرتب شده را دانلود کنید. فکر نکنم کار خیلی سختی باشه!!!!!!!

 2. با سلام.پاسخنامه سوالات رو از کجا باید پیدا کنم؟

 3. سلام برگه انتخاب واحد اینا ندارم عزیزم کدوم یک از این شماره ها درس الکتونیک ۱ نیم سال اول۹۱-۹۲

 4. سلام ببخشی راهنمایی کنیدالان که به این صفحه رسیدم چه جوری نمونه سوالاتوبگیرم اولین باره میخوام بگیرم

 5. سلاااااااااااام.مثل همیشه عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی ی دنیا تشکر.

 6. حاجی بعضیاش جواب نداره چرا؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند