امروز جمعه , ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۰۱

کارتکس رشته های دانشگاه پیام نور(اختصاصی سایت)

کارتکس چیست ؟

کارتکس رشته های پیام نور لیست دروسی است که دانشجو برای فارغ التحصیلی باید بگذراند . این لست به دانجو کمک می کند تا دید کلی و دقیقی از دروس داشته باشد . خیلی اتفاق افتاده که دانشجو بعد از فارغ التحصیل شدن متوجه شده که درس و یا دروسی رو باید میگذروند که جا مونده این لیست به شما کمک میکند تا با این مشکل مواجه نشوید .

همچنین دانشجویان سوال میکردند که چند واحد عمومی یا چند واحد اختیاری باید پاس کنند ، دانشجو با کمک این لیست به تمام این سوالات پی خواهد برد.

اگر رشته شما در لیست پائین موجود نبود در قسمت نظرات این پست اعلام کنید تا در سایت قرار بگیرد.

کارتکس رشته های علوم انسانی :

علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی ۸۶و۸۷
علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی ۸۸و۸۹
علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی ۹۰و۹۱
علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی
علوم تربیتی پیش دبستانی ۸۶و۸۷
علوم تربیتی پیش دبستانی۸۸و۸۹
علوم تربیتی پیش دبستانی۹۰و۹۱
علوم تربیتی مشاوره ۸۶ -۸۷-۹۰-۹۱
علوم تربیتی مشاوره ۸۸ و۸۹
علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی ۹۲ تا ۹۶
علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی ۹۷
علوم تربیتی پیش دبستانی قبل ۹۵
علوم تربیتی ورودی ۹۵ به بعد

ادبیات

فلسفه
ادیان وعرفان
فقه ومبانی حقوق
علوم قرآن

مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مدیریت دولتی

 جغرافیا۸۶ تا۸۸
جغرافیا ۸۹ تا ۹۱
جغرافیا آب و هواشناسی
جغرافیا ژئومورفورلوژی

حسابداری سنتی
حسابداری تجمیع

حقوق

روانشاسی  ۸۶ و۸۷
روانشاسی ۸۸و۸۹
روانشاسی ورودئ ۹۳ به بعد

علوم اجتماعی برنامه ریزی و رفاه
علوم اجتماعی پژوهشگری
علوم اجتماعی تعاون و رفاه

آمارو کاربردها
ریاضیات و کاربردها
علوم کامپیوتر سنتی

کارتکس رشته های علوم پایه و فنی مهندسی:

ریاضی کاربردی

آمار

مهندسی صنایع ۸۶ تا ۸۸
مهندسی صنایع ۸۹ تا ۹۱
مهندسی صنایع ۹۲به بعد

مهندسی فناوری اطلاعات ۸۶ تا۸۸
مهندسی فناوری اطلاعات ۸۹ تا ۹۱
مهندسی فناوری اطلاعات ۹۳ به بعد
مهندسی اجرایی ۸۶ تا ۸۷

مهندسی اجرایی ۸۸
مهندسی اجرایی ۸۹ تا ۹۱

مهندسی پروژه

مهندسی معماری ۸۶ تا ۸۹
مهندسی معماری ۹۰ تا ۹۱

مهندسی نرم افزار ۸۶ تا ۸۸
مهندسی نرم افزار۸۹ تا ۹۱
مهندسی نرم افزار سنتی
مهندسی نرم افزار ۹۳ به بعد

نام رشته-گرایش

سنتی

تجمیع

آمار

دانلود

موجود نیست

ریاضی- کاربردی

دانلود

موجود نیست

ریاضی-محض

دانلود 

موجود نیست

حسابداری

دانلود

دانلود

الهیات -فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود

دانلود

الهیات- علوم قرآن و حدیث

دانلود

دانلود

الهیات- تاریخ و فرهنگ ملل

موجود نیست

دانلود

علوم اجتماعی -پژوهشگری

دانلود

موجود نیست

علوم اجتماعی-تعاون

دانلود

موجود نیست

فیزیک-هسته ای

دانلود 

موجود نیست

فیزیک- حالت جامد

دانلود

موجود نیست

مدیریت بازرگانی

دانلود

دانلود

مدیریت دولتی

دانلود

دانلود

مدیریت جهانگردی

دانلود 

دانلود

مدیریت صنعتی

موجود نیست

دانلود

مهندسی مدیریت اجرایی

موجود نیست

دانلود

علوم سیاسی

دانلود 

موجود نیست

علوم تربیتی-تعاون

دانلود

موجود نیست

علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی

دانلود

موجود نیست

علوم تربیتی-مشاوره و راهنمایی

دانلود

دانلود

علوم تربیتی-آموزش و پرورش پیش دبستانی

دانلود

دانلود

مهندسی کشاورزی-آب و خاک

موجود نیست

دانلود

مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

موجود نیست

دانلود

مهندسی کشاورزی-منابع طبیعی و محیط زیست

موجود نیست

دانلود

مهندسی کشاورزی-ماشین های کشاورزی

موجود نیست

دانلود

مهندسی کشاورزی-مدیریت آبادانی روستاها

موجود نیست

دانلود

مهندسی کشاورزی-علوم دامی

موجود نیست

دانلود

مهندسی کشاورزی-علوم کشاورزی

موجود نیست

دانلود

زیست شناسی – عمومی –

دانلود

موجود نیست

زیست شناسی – گیاهی –

دانلود

موجود نیست

زمین شناسی گرایش محض

دانلود

موجود نیست

زمین شناسی گرایش کاربردی

دانلود

موجود نیست

زبان – مترجمی زبان انگلیسی

دانلود

دانلود

زبان – زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود

موجود نیست

روانشناسی عمومی

دانلود

دانلود

اقتصاد -نظری

دانلود

دانلود

ادبیات فارسی

دانلود

موجود نیست

حقوق

دانلود 

موجود نیست

کتابداری

دانلود

موجود نیست

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار –

دانلود 

دانلود

مهندسی کامپیوتر- سخت افزار –

موجود نیست

دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود

دانلود

علوم کامپیوتر

دانلود

دانلود

مهندسی صنایع(وردوی های قبل لز ۸۶ (سنتی)و ورودی های ۸۶(تجمیع))

دانلود

دانلود

مهندسی صنایع(ورودی های ۸۷)

دانلود

گروهنام رشتهدریافت کاردکس فارغ التحصیلی
علوم انسانیعلوم اقتصادیدریافت کاردکس
الهیات- ادیان و عرفان اسلامیدریافت کاردکس
الهیات – علوم قران و حدیثدریافت کاردکس
الهیات – فلسفه و کلام اسلامیدریافت کاردکس
الهیات – فقه و مبانی حقوقدریافت کاردکس
علوم تربیتی – پیش دبستانیدریافت کاردکس
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیدریافت کاردکس
حسابداریدریافت کاردکس
روانشناسیدریافت کاردکس
مدیریت بازرگانیدریافت کاردکس
علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشیدریافت کاردکس
مدیریت جهانگردیدریافت کاردکس
مدیریت دولتیدریافت کاردکس
مدیریت صنعتیدریافت کاردکس
مشاورهدریافت کاردکس
جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)دریافت کاردکس
حقوقدریافت کاردکس
آب و هواشناسی-سنتیدریافت کاردکس
اقتصاد نظری-سنتیدریافت کاردکس
تربیت بدنی برادران-سنتیدریافت کاردکس
تربیت بدنی خواهران –سنتیدریافت کاردکس
علوم انسانی (سنتی)برنامه ریزی اجتماعی – تعاون و رفاه -سنتیدریافت کاردکس
علوم اجتماعی – پژوهشگری –سنتیدریافت کاردکس
تاریخ –سنتیدریافت کاردکس
جغرافیای روستایی – ورودی های ۸۸ و ماقبل سنتیدریافت کاردکس
جغرافیا – ژئو مورفولوژی – ورودی های ۸۸ و ماقبلدریافت کاردکس
جغرافیا و برنامه ریزی شهری – ورودی های ۸۹ و بعددریافت کاردکس
جغرافیای انسانی(شهری) – ورودی های ۸۸ و ماقبلدریافت کاردکس
جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی) – ورودی های ۸۸ و ماقبلدریافت کاردکس
حسابداری – سنتیدریافت کاردکس
حقوق – سنتیدریافت کاردکس
روانشناسی – سنتیدریافت کاردکس
زبان و ادبیات انگلیسی – ورودی های ۸۸ و ماقبلدریافت کاردکس
زبان و ادبیات انگلیسی – ورودی های ۸۹ و بعددریافت کاردکس
زبان وادبیات عرب – ورودی های ۸۹ وماقبلدریافت کاردکس
علم اطلاعات و دانش شناسی – ورودی ۸۹ و بعددریافت کاردکس
علوم اجتماعی- تعاون و رفاه سنتیدریافت کاردکس
علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی – سنتیدریافت کاردکس
علوم سیاسی – سنتیدریافت کاردکس
علم اطلاعات و دانش شناسی – سنتیدریافت کاردکس
مترجمی زبان انگلیسی – سنتیدریافت کاردکس
علوم اجتماعی – مدد کاری –سنتیدریافت کاردکس
مدیریت جهانگردی – سنتیدریافت کاردکس
مدیریت دولتی– سنتیدریافت کاردکس
مدیریت صنعتی – سنتیدریافت کاردکس
آماردریافت کاردکس
علوم پایه و مهندسیآمار و کاربردهادریافت کاردکس
ریاضی کاربردیدریافت کاردکس
ریاضی محضدریافت کاردکس
زمین شناسی کاربردیدریافت کاردکس
زمین شناسی محضدریافت کاردکس
زیست شناسی عمومیدریافت کاردکس
زیست شناسی گیاهیدریافت کاردکس
شیمی کاربردیدریافت کاردکس
شیمی محضدریافت کاردکس
علوم کامپیوتر (ورودی های ۸۹ به بعد)دریافت کاردکس
علوم کامپیوتر(چند بخشی)دریافت کاردکس
علوم کامپیوتر(سنتی)دریافت کاردکس
فیزیک مولکولیدریافت کاردکس
فیزیک حالت جامددریافت کاردکس
فیزیک هسته ایدریافت کاردکس
مهندسی مدیریت و آبادانی روستاهادریافت کاردکس
علوم کشاورزیدریافت کاردکس
منابع طبیعیدریافت کاردکس
علوم دامیدریافت کاردکس
مهندسی آب و خاکدریافت کاردکس
مهندسی اقتصاد کشاورزی(چند بخشی)دریافت کاردکس
مهندسی اقتصاد کشاورزی(سنتی)دریافت کاردکس
مهندسی صنایع(چند بخشی)دریافت کاردکس
مهندسی صنایع(سنتی)دریافت کاردکس
مهندسی فناوری اطلاعات(سنتی)دریافت کاردکس
مهندسی فناوری اطلاعات(چند بخشی)دریافت کاردکس
مهندسی کامپیوتر سخت افزار(چند بخشی)دریافت کاردکس
مهندسی کامپیوتر نرم افزار(سنتی)دریافت کاردکس
مهندسی کامپیوتر نرم افزار(چند بخشی)دریافت کاردکس
آموزش ریاضیدریافت کاردکس
مهندسی مدیریت اجراییدریافت کاردکس
مهندسی مدیریت پروژهدریافت کاردکس
کارشناسی ناپیوستهآموزش و پرورش ابتداییدریافت کاردکس
امور تربیتیدریافت کاردکس
آموزش دینی و عربیدریافت کاردکس
تربیت بدنی(ناپیوسته)دریافت کاردکس
تربیت معلم قرآن کریمدریافت کاردکس
آموزش ریاضیدریافت کاردکس
ورودی های ۹۱ آموزش زبان انگلیسیدریافت کاردکس

۴۸ دیدگاه

 1. لطفا کارتکس رشته علوم کشاورزی (تجمیع) رو بگذارید

 2. با سلام من دانشجو دانشگاه پیام نور هستم. در حال حاظر در اصفهان زندگی می کنم بهم بگید میتونم دانشگاهمو به اصفهان انتقال بدم اگر میشه بهم بگید شرایطش چیه.ممنون

  • [one_fourth]دوست عزیز بله امکان مهمان شدن و انتقالی در دانشگاه پیام نور میسر می باشد.البته برای این ترم تا ۱۴ شهریور فرصت داشتید.
   برای اطلاعات بیشتر به آموزش مرکز خود مراجعه کنید.
   برای کسب اطلاع از قوانین مهمان شدن به لینک زیر مراجعه کنید
   http://www.pnu4u.com/?p=1212

 3. salam.kartekse reshte akasiyi nabod einja mishe zahmatesho bekeshin?mamnonan

 4. لطف کنیدکارتس رشته اقتصادروبگذارید

 5. سمیه جعفریان مقدم

  شته مددکاری از علوم اجتماعی

  تشکر

 6. با سلام.
  به کارتکس رشته شیمی آلی در مقطع کارشناسی ارشد احتیاج دارم.

 7. با سلام لطفا کارتکس زبان و ادبیات عربی (ارشد) را قرار دهید.

 8. باسلام خیلی برام مهمه لطف میکنید کارتکس رشته جامعه شناسی ارشد فراگیر رو قرار بدید لینکش فعال نبود

 9. لطفا کارتکس رشته شیمی الی کارشناسی ارشد پیام نور را هم بگذارید.ممنون

 10. ۱۳۱۳۱۶مهندسی عمران لطفا در اسرع وقت

 11. لطف کنیدلینک کاردکس ریاضیات وکاربردهارو فعال کنید مقطع کارشناسی فعال نیست.

 12. سلام،لطفا کارتکس رشته ریاضیات و کاربردها هم بزارید.

 13. با سلام
  اقا ارشد بزارید
  ارشد
  همش کارشناسی هست اینا که
  ارشد علوم سیاسی

 14. salam khaste nabashid.mikhastam bedonam modiriyat jahangardi dorose ekhtiyari dare ya na???

 15. لطفا کارتکس رشته مترجمی زبان را فعال کنید.

 16. چرا در لیست بالا کارتکس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی قابل دانلود نیست لطفا یه نگاه بندازین؟

 17. ﺳﻼﻡ ,من ورودی ٨٧ هستم لطفا کارتکس رشته فیزیک اتمی و مولکولی رو ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ , ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﯿﺸﻢ ﺍﮔﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺭﻡ

 18. سلام
  چرا کامنتارو چند تا در میون جواب می دین. لطفا کارتکس رشته مترجمی زبانو فعّال کنین. ممنون می شم

 19. سلام. لطفا کارتکس رشته آموزش زبان انگلیسی رو بذارید. ممنون میشم

 20. باسلام ..لطفا کارتکس رشته شیمی تجزیه ارشد را در سایت قرار دهید

 21. سلام
  رشته های کارشناسی ارشد پیام نور قم را میخواستم بدونم
  با تشکر

 22. با سلام رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات رو هم دانشگاه پیام نور داره؟اگهکارتکسشوبذارید بذارید
  ممنون

 23. باسلام
  کارتکس رشته مهندسی مکانیک رو لطفا بگذارید

 24. لطفا کارتکس رشته تربیت بدنی به همراه سیلابس و توضیحات هر درس را بگذارید ، با تشکر

 25. سلام.خدمت شما لطفا رشته برق گرایش قدرت پیام نور را نیز قرار دهید

 26. لطفا کارتکس رشته ژئومورفولوژی را بگذارید.ممنون

 27. باسلام لطفا کارتکس رشته هنراسلامی کرایش نگار گری در اسرع وقت لطفا بگذارید.

 28. سلام. لطفا کارتکس رشته مهندسی شهرسازی را هم بگذارید. با تشکر

 29. سلام مهندسی صنایع چندبخشی چندواحد باید پاس شود؟

 30. سلام خواهش میکنم کاردکس ارشد ادبیات انگلیسی را هم قرار دهید ممنون

 31. سلام. لطفا کارتکس رشته ادبیات بیام نور رافعال کنید. با تشکر…

 32. خدیجه پروین نیا

  ضمن عرض خسته نباشید
  لطفا کاردکس رشته ادبیات فارسی محض مقطع کارشناسی رو هم بگذارید
  ممنون

 33. با سلام.ممنوم میشم اگه کاردکس رشته علوم ارتباطات گرایش روابط عمومی و گرایش روز نامه نگاری دانشگاه پیام نور را هم اضافه کنید.

 34. سلام لطفا کارتکس رشته جغرافیای سیاسی ارشد پیام نور رو بذارید ممنونم

 35. سلام لطفا کارتکس رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

 36. سلام ببخشید من از کارشناس رشتمون پرسیدم درمورد کارتکس گفتن کارتکس همون دروس تطبیقی هستش که تو سیستم گلستان هر دانشجو قابل مشاهده هستش و هر ترمم بروزرسانی میشه . لطفا در مورد این موضوع یه توضیحی بفرمایین. و اینکه اگه میشه اخرین کارتکس ورودی نیمسال دوم سال ۹۳ رشته مدیریت دولتی چندبخشی رو هم فعال کنین. باسپاس

  • سلام . کارتکس نسبت به سال ورودتون میتونه متفاوت باشه و باید مسئول آموزشتون کارتکس رو بهتون بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند