امروز شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۴:۰۱

نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۱۲۲۰۱۴_۱٫pdf۱۸۶٫۵ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۰۱_۱٫pdf۱۴۷٫۱ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۴۵_۱٫pdf۱۷۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۳۱۱۰۰۹_۱۳۱۲۰۲۹_۱٫pdf۱۲۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۱۴_۱۳۱۲۰۳۹_۱٫pdf۱۲۸٫۵ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۳_۱٫pdf۱۴۴٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۸_۱٫pdf۱۳۰٫۱ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۵_۱۳۱۳۰۳۸_۱٫pdf۱۰۲٫۷ KBDec/11/2013
_۱۳۱۱۰۳۳_۱۳۱۳۰۴۶_۱٫pdf۳۶۴٫۷ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۱۰_۱۳۱۳۰۵۷_۱٫pdf۱۱۵٫۳ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۲۲_۱٫pdf۱۰۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۲_۱٫pdf۳۸۸٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۲_۱٫pdf۳۷۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۵_۱٫pdf۱۳۱٫۲ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۱۹_۱٫pdf۱۱۱٫۶ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۳_۱۱۲۲۰۸۰_۱٫pdf۱۲۷٫۶ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۰۸_۱۳۱۳۰۵۳_۱۳۲۰۰۴۷_۱٫pdf۳۲۰٫۵ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۳_۱٫pdf۱۳۹٫۸ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۱۱_۱۳۱۴۰۴۴_۱٫pdf۱۹۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۷_۱۱۲۲۰۷۹_۱۳۱۴۰۴۶_۱۳۲۰۰۴۲_۱٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۱۷_۱٫pdf۱۴۰٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۹_۱۳۱۳۰۴۳_۱۳۱۳۰۴۸_۴٫pdf۱۹۹٫۱ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۰۷_۱٫pdf۱۲۶٫۵ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۲۰_۱٫pdf۱۰۳٫۸ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۸_۱۱۲۲۰۴۵_۱٫pdf۱۶۰٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۱_۱٫pdf۳۴۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۶۳_۱٫pdf۱۰۱٫۴ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۱۸_۱٫pdf۱۰۶٫۹ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۲۴_۱٫pdf۳۵۲٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۵_۱٫pdf۱۱۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۹_۱۳۱۳۰۴۳_۱۳۱۳۰۴۸_۱٫pdf۱۸۵٫۶ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۳۸_۱٫pdf۹۱٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۴_۱٫pdf۱۸۶٫۵ KBDec/11/2013
۱۱۱۳۱۰۱٫pdf۱۵۸ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۶۵_۱۱۱۵۱۸۴_۱۳۱۹۰۱۱_۱٫pdf۳۹۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۱۰۹_۱۱۱۱۴۰۸_۱۱۱۱۴۱۰_۱٫pdf۱۶۲٫۱ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۹۶_۱۱۱۱۱۰۸_۱۱۱۱۴۰۷_۱٫pdf۱۲۳٫۵ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۷۸_۱٫pdf۲۵۸٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۳_۱٫pdf۱۴۴٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۸_۱٫pdf۱۳۰٫۱ KBDec/11/2013
۱۱۱۳۱۰۱-ptash.pdf۳۶۵٫۴ KBDec/11/2013
۱۱۱۳۱۰۳٫pdf۸۰٫۵ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۷۳_۱۱۱۵۱۹۳_۱٫pdf۱۷۶٫۲ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۲_۱٫pdf۳۸۸٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۲_۱٫pdf۳۷۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۵_۱٫pdf۱۳۱٫۲ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۴۹_۱۱۱۵۱۷۲_۱۱۱۵۱۹۴_۱۵۱۱۰۳۳_۱٫pdf۲۹۳٫۲ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۸۵_۱٫pdf۱۴۴٫۱ KBDec/11/2013
۱۱۱۵۱۸۶٫pdf۲۹۳٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۳_۱۱۲۲۰۸۰_۱٫pdf۱۲۷٫۶ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۲۰۱_۱۱۲۲۰۲۹_۱٫pdf۱۲۸٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۱۰۴_۱۱۱۱۳۲۴_۱۱۱۵۱۳۷_۱۱۱۵۱۹۶_۱٫pdf۲۹۹٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۸۲_۱۱۱۵۱۴۳_۱۱۱۵۱۹۱_۱۱۱۹۰۱۰_۱٫pdf۲۵۱٫۲ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۳_۱٫pdf۱۳۹٫۸ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۷_۱۱۲۲۰۷۹_۱۳۱۴۰۴۶_۱۳۲۰۰۴۲_۱٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۱۴_۱۱۱۵۱۴۶_۱۱۱۵۱۷۰_۱۱۱۵۱۹۵_۱٫pdf۱۶۴٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۹۲_۱٫pdf۱۷۲٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۸_۱۱۲۲۰۴۵_۱٫pdf۱۶۰٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۱_۱٫pdf۳۴۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۷۶_۱۱۱۵۱۳۹_۱۱۱۵۱۹۷_۱۱۱۹۰۰۹_۱۵۱۱۰۷۷_۱٫pdf۲۶۴٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۵_۱٫pdf۱۱۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۹_۱۳۱۳۰۴۳_۱۳۱۳۰۴۸_۱٫pdf۱۸۵٫۶ KBDec/11/2013

۲ دیدگاه

 1. سلام
  نمونه سوال درس طراحی ساخت به کمک کامپیوتر رو می خواستم۱۸۳-۱۵-۱۱
  اگه ممکنه با پاسخنامه باشه
  با تشکر

 2. سلام
  نمونه سوال فیزیک ۲ با کددرس ۱۱۱۳۱۰۳ رو بذارین
  چیزی که بالا میاد یه فایل ۸۰ کیلوبایتی هست که اونهم کلید تشریحی +کلید تستی هست
  با سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند