امروز یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۴:۰۱

ثبت نام دروس معرفی به استاد و تک درس در ترم اول ۹۸-۹۹ پیام نور

 

بر اساس تقویم دانشگاهی مهلت ثبت نام معرفی به استاد و تک درس در ترم اول ۹۹ از تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۹۸ شروع و تا تاریخ ۱۲ آذر ماه ۹۸ ادامه خواهد داشت . 

دانشجویانی مجاز به انتخاب دروس به صورت معرفی به استاد می باشند که فقط ۲ عنوان درس نظری برای دوره کارشناسی کارشناسی و ۱ عنوان درس نظری برای دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدن مانده باشد.

برای اینکه بتوان دروس را به صورت معرفی به استاد انتخاب کرد باید نمرات سایر دروس به صورت تائید شده باشد.

دروس عملی، و آزمایشگاهی قابل ارائه به صورت معرفی به استادنمی باشد.

چنانچه در هر زمان مشخص شود که دانشجو، بیش از دو عنوان درسی برای فراغت از تحصیل داشته است، نمره آزمون معرفی به استاد( بدون استرداد شهریه) حذف شده و دانشجو موظف به گذراندن مجدد آن درس به همراه درسهای باقیمانده در قالب نیمسال تحصیلی خواهد بود.

چنانچه دانشجویی در یک درس(تا سه درس)، سه بار مردود شده باشد، به شرط فراغت از تحصیل می‌تواند همان دروس را به صورت معرفی به استاد انتخاب و بگذراند

آموزش نحوه انتخاب دروس معرفی به استاد :

۱- بعد از ورود به سیستم گلستان به مسیر پیشخوان خدمت وارد شوید

۲- در منوی باز شو گزینه درخواست اخذ درس مطالعه آزاد توسط دانشجو را انتخاب کنید

۳- بر روی گزینه درخواست جدید کلیک کنید

۴-بعد از باز شدن صفحه درخواست جدید در قسمت کد درس کد درس را به صورت ( مثال : ۰۱۲-۱۱-۱۲ کد درس را می توانید از برگه انتخاب واحد یا لیست ارائه دروس دریافت کنید)

۵- سپس دکمه ایجاد را فشار دهید در این مرحله درس انتخابی شما در جدول روبرو ظاهر خواهد شد چنانکه درس انتخابی مورد تائید شما می باشد تیک را فشار دهید.

۶-در پنجره باز شده وضعیت تائید را به حالت تائید قرار داده و جهت ثبت نهایی دکمه اعمال تغییرات را فشار دهید.

دستورالعمل معرفی به استاد :

ماده ۱: دانشجوی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) که برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته
باشد، می تواند امتحان آن دو درس را خارج از تاریخ امتحانات اعلام شده در تقویم دانشگاهی از طریق معرفی به استاد بگذراند.
ماده ۲: دانشجوی دوره کارشناسی ارشد اعم از شیوه آموزشی و شیوه پژوهشی، که برای فراغت از تحصیل تنها یک درس نظری اعم از؛
دروس باقیمانده سر فصل دوره، جبرانی کارشناسی و جبرانی میانگین داشته باشد ( بجز دروس روش تحقیق و سمینار) می تواند آن درس
را خارج از تاریخ امتحانات اعلام شده در تقویم دانشگاهی به صورت معرفی به استاد انتخاب و بگذراند. دانشجوی شیوه پژوهشی قبل از
دفاع از پایان نامه مجاز به اخذ و گذراندن درس معرفی به استاد می باشد.
تبصره ۱: ارائه دروس عملی، کارآموزی، کارورزی و پروژه به صورت معرفی به استاد در تمامی دوره های تحصیلی ممنوع می باشد.
تبصره ۲: در صورتی که دانشجو درس نظری – عملی را الزاما در نیمسال آخر انتخاب و در بخش عملی آن، نمره قبولی کسب نماید و
در بخش نظری نمره مردودی اخذ و یا غیبت کرده باشد، می تواند واحد نظری را به صورت معرفی به استاد (با رعایت مقررات ماده
۱) اخذ و پس از کسب نمره قبولی، نمره عملی نیز ثبت شود.
ماده ۳: دانشجو موظف است پس از اطمینان از گذراندن کلیه دروس دوره، تقاضای خود را از طریق پیشخوان خدمت دانشگاه در سیستم
جامع گلستان ارائه نماید. در صورت عدم احراز شرایط معرفی به استاد، مسئولیت بر عهده دانشجوی متقاضی است. آموزش مرکز یا واحد
مربوط نیز، باید پس از ثبت کلیه نمرات دروس دانشجو در سامانه گلستان و بررسی کلیه سوابق تحصیلی وی و محرز شدن موضوع ماده ۱
یا ۲ اقدام به تایید تقاضای معرفی به استاد نماید. درغیر اینصورت دانشجو ملزم به گذراندن مجدد دروس معرفی به استاد به همراه کلیه
دروس باقیمانده سرفصل مطابق آیین نامه ومقررات آموزشی در اولین نیمسال است. مسئولیت اجرای آن به عهده کارشناس آموزش مرکز
یا واحد می باشد.
ماده ۴: آموزش مرکز یا واحد باید حداکثر ظرف مدت ده روز کاری بررسی های اولیه را انجام و در صورت احراز شرایط، دانشجو را با
هماهنگی مدیر رشته و معاون مرکز/واحد مربوط، به استاد واجد شرایط معرفی نماید. نمره درس نیز باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز
توسط استاد درس به آموزش اعلام گردد. کلیه امور مربوط به معرفی به استاد طبق تقویم آموزشی دانشگاه باید حداکثر در مدت ۲۰ روز
کاری به اتمام رسیده و نمره در سامانه گلستان ثبت شود.

ماده ۵: استاد درس مربوطه موظف است در تاریخ اعلام شده و به طور رسمی با نظارت آموزشس مرکز یا واحد نسبت به برگزاری امتحان درس معرفی به استاد (به صورت کتبی) اقدام و نمره و برگه امتحان دانشجو را به اداره امتحانات مرکز و واحد تحویل دهد.دانشجو نیر موظف است طبق برنامه ای که آموزش یا استاد مشخص می کند نسبت به شرکت در جلسه امتحان اقدام کند
ماده ۶: چنانچه دانشجو در امتحان درس معرفی به استاد غیبت نماید یا نمره قبولی کسب نکند، غیبت یا نمره مردودی در سامانه گلستان
درج و در سوابق تحصیلی وی ثبت خواهد شد. در این شرایط دانشجو می تواند به اخذ مجدد درس به صورت معرفی به استاد و پرداخت
شهریه مجدد اقدام نماید، این گونه دانشجویا ن تا زمانی ک ه مشکل سنوات یا مشمولیت نظام وظیفه نداشته باشند، امکان اخذ درس،
بصورت معرفی به استاد مجدد با پرداخت شهریه مربوط را دارند.
ماده ۷: دانشجوی معرفی به استاد، ملزم به پرداخت شهریه ثابت و شهریه متغیر برابر مصوبات دانشگاه می باشد.
ماده ۸: شرایط انتخاب استاد برای اخذ امتحان معرفی به استاد به شرح زیر است
– عنوان درس با رشته تحصیلی استاد مطابقت داشته باشد

– استاد ترجیحا از اعضای هیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز / واحد یا سایر مراکز همجوار انتخاب شود.در صورت عدم دسترسی به عضو علمی پیام نور ،به ترتیب اعضای علمی سایر موسسات آموزشی و پژوهشی و سپس مدرسان مدعو با مدرک دکتری تخصصی در اولویت قرار گیرند.

-در دروس معارف اسلامی باید از مدرسان دارای صلاحیت مورد تائید نمایندگی نهاد رهبری استفاده شود.
ماده ۹: به ازای هر دانشجو معرفی به استاد، دو ساعت حق التدریس به استاد حائز شرایط ماده ۸، پرداخت می شود. هر عضو علمی در هر
نیمسال تحصیلی حداکثر می تواند تا ۴۸ ساعت (معادل ۳ واحد نظری) و در دوره تابستان تا ۱۶ ساعت ( ۱ واحد نظری) درس معرفی به
استاد اخذ و حق التدریس مربوط را دریافت نماید. هر گونه پرداخت خارج از سقف تعیین شده ممنوع می باشد. دفتر برنامه ریزی آموزشی
سازمان مرکزی باید شرایط اعمال این ماده را به صورت مکانیزه در سامانه گلستان در اسرع وقت فراهم کند تا حق التدریس مربوط از
طریق سامانه گلستان محاسبه و پرداخت شود. تا اجرایی شدن این مهم در سامانه گلستان هر گونه پرداخت در این خصوص، در چارچوب
این دستورالعمل محاسبه و از اعتبارات استان قابل پرداخت می باشد.
ماده ۱۰ : در صورت کسر ساعت موظف تدریس در نیمسال اول و دوم، در هر نیم سال تحصیلی حداکثر ۳ واحد معادل می تواند بدون
پرداخت حق الزحمه به عنوان واحد معادل در سامانه گلستان، برای عضو علمی ثبت و لحاظ گردد. مرجع تایید این بخش رییس استان و
پس از بررسی و اعمال آن در سامانه گلستان از طریق مدیریت برنامه ریزی آموزشی سازمان مرکزی می باشد.
۹۴ لازم الاجرا – ۹۴ بررسی و به تصویب رسید و از ابتدای سال تحصیلی ۹۵ /۴/ این دستورالعمل در شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۲۰
است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند