امروز چهارشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۲۲

کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی

نمونه سوالات هنر و معماری ایران ۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات هنر و معماری ایران ۲ رشته مدیریت جهانگردی با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات هنر و معماری ایران ۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات هنر و معماری ایران ۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات هنر و معماری ایران ۱ رشته مدیریت جهانگردی با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات هنر و معماری ایران ۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نقشه خوانی و آشنایی با نقشه با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نقشه خوانی و آشنایی با نقشه  رشته مدیریت جهانگردی با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات نقشه خوانی و آشنایی با نقشه با پاسخنامه تستی و تشریحی                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی رشته مدیریت جهانگردی با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی رشته مدیریت جهانگردی با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت رفتار سازمانی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی رشته مدیریت جهانگردی با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی و اصول سازمان مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی و اصول سازمان مدیریت رشته مدیریت جهانگردی با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی و اصول سازمان مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی روش تحقیق با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی روش تحقیق رشته مدیریت جهانگردی با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی روش تحقیق با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) رشته مدیریت جهانگردی با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات گذراندن اوقات فراغت با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات گذراندن اوقات فراغت رشته مدیریت جهانگردی با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات گذراندن اوقات فراغت با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند