امروز شنبه , ۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۴:۳۲

کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی

نمونه سوالات برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی ۱۲۱۸۰۲۱ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی  رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی ۱۲۱۸۰۲۱ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات برنامه ریزی توسعه جهانگردی ۱۲۱۸۰۱۷ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات برنامه ریزی توسعه جهانگردی  رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات برنامه ریزی توسعه جهانگردی ۱۲۱۸۰۱۷ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات باستان شناسی ایران ۱۲۲۹۰۰۳ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات باستان شناسی ایران  رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات باستان شناسی ایران ۱۲۲۹۰۰۳ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات امور مسافرت و صدور بلیط ۱۲۱۸۰۲۰ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات امور مسافرت و صدور بلیط  رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات امور مسافرت و صدور بلیط ۱۲۱۸۰۲۰ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اقتصاد کلان ۱۲۱۸۷۱۲ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اقتصاد کلان  رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اقتصاد کلان ۱۲۱۸۷۱۲ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اصول حسابداری ۳ ۱۲۱۴۰۱۹ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری ۳ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اصول حسابداری ۳ ۱۲۱۴۰۱۹ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۰۳ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری ۲ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۰۳ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۰۲ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات  اصول حسابداری ۱  رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۰۲ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات آمار و احتمالات ۱۱۱۱۰۱۱ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آمار و احتمالات  رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات آمار و احتمالات ۱۱۱۱۰۱۱ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات آشنایی با موزه های جهانگردی ۱۲۳۹۰۱۶ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آشنایی با موزه های جهانگردی  رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات آشنایی با موزه های جهانگردی ۱۲۳۹۰۱۶ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی                             …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند