امروز شنبه , ۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۴:۲۷

کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی

نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۱) با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۱)  رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۱) با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات حسابرسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات حسابرسی رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات حسابرسی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات حسابداری صنعتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات حسابداری صنعتی رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات حسابداری صنعتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جغرافیای جهانگردی عمومی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات جغرافیای جهانگردی عمومی  رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات جغرافیای جهانگردی عمومی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جغرافیای جهانگردی ایران با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات جغرافیای جهانگردی ایران  رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات جغرافیای جهانگردی ایران با پاسخنامه تستی و تشریحی                                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۲۱۶۰۱۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۲۱۶۰۱۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی                                   …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات تاریخ فرهنگ ایران ۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تاریخ فرهنگ ایران ۲  رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات تاریخ فرهنگ ایران ۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات تاریخ فرهنگ ایران ۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تاریخ فرهنگ ایران ۱ رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات تاریخ فرهنگ ایران ۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات پول و ارز بانکداری با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات پول و ارز بانکداری  رشته مدیریت جهانگردی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پول و ارز بانکداری با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند