امروز چهارشنبه , ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۱۱

کارشناسی رشته تاریخ

نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سایسی…ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان ۱۲۲۹۰۴۳ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحولات سایسی…ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سایسی…ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان ۱۲۲۹۰۴۳ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۲۲۹۰۵۸ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای ۲۸ مرداد  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۲۲۹۰۵۸ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران از اغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت ۱۲۲۹۰۵۳ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران از اغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران از اغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت ۱۲۲۹۰۵۳ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت ۱۲۲۹۰۲۶ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحولات سیاسی…ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت ۱۲۲۹۰۲۶ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین ۱۲۲۹۰۴۰ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین ۱۲۲۹۰۴۰ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها به صورت …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ بیزانس ۱۲۲۹۰۲۹ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ بیزانس رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ بیزانس ۱۲۲۹۰۲۹ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی ۱۲۲۹۰۱۹ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی ۱۲۲۹۰۱۹ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ ایران در دوره ساسانیان ۱۲۲۹۰۲۲ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ ایران در دوره ساسانیان رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ ایران در دوره ساسانیان ۱۲۲۹۰۲۲ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها به صورت …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ ایران از ایلامی ها وآریایی ها تا پایان دوره هخامنشیان ۱۲۲۹۰۱۶ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ ایران از ایلامی ها وآریایی ها تا پایان دوره هخامنشیان رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ ایران از ایلامی ها وآریایی ها تا پایان دوره هخامنشیان ۱۲۲۹۰۱۶ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام ۱۲۲۹۰۴۹ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام ۱۲۲۹۰۴۹ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی         …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند