امروز چهارشنبه , ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۸:۵۶

کارشناسی رشته تاریخ

نمونه سوالات درس تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال ۴۱ هجری ۱۲۲۹۰۲۳ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال ۴۱ هجری رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال ۴۱ هجری ۱۲۲۹۰۲۳ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ اروپا در قرون وسطی ۱۲۲۹۰۳۰ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ اروپا در قرون وسطی رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ اروپا در قرون وسطی ۱۲۲۹۰۳۰ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی              فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ اروپا در قرون جدید ۱۲۲۹۰۳۸ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ اروپا در قرون جدید  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ اروپا در قرون جدید ۱۲۲۹۰۳۸ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی               فایلها به صورت …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ اروپا ازجنگ جهانی اول تا کنون ۱۲۲۹۰۶۰ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ اروپا ازجنگ جهانی اول تا کنون رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ اروپا ازجنگ جهانی اول تا کنون ۱۲۲۹۰۶۰ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول ۱۲۲۹۰۵۵ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول ۱۲۲۹۰۵۵ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار ۱۲۲۹۰۶۳ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار ۱۲۲۹۰۶۳ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی…ایران تا انقراض حکومت قاجاریه ۱۲۲۹۰۵۴ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی…ایران تا انقراض حکومت قاجاریه رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی…ایران تا انقراض حکومت قاجاریه ۱۲۲۹۰۵۴ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن ۱۲۲۹۰۵۹ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن ۱۲۲۹۰۵۹ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی              …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات تاریخ پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تاریخ دانشاه پیام نور همراه با پاسخنامه  نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی کلیه سوالات به صورت فایل PDF  و بدون آرم می باشد .  لینک دانلود بلافاصله پس ار پرداخت نمایش داده خواهد شد نام درس کد درس کد درس ۲ نیم سال …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند