امروز یکشنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۵:۰۱

رشته زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش ها

دانلود نمونه سوالات کارگاه ویرایش ترجمه (آموزش محور) ۱۲۱۳۳۸۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ویرایش ترجمه رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات کارگاه ویرایش ترجمه (آموزش محور) ۱۲۱۳۳۸۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات کارگاه ویرایش ۱۲۱۳۳۸۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ویرایش رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات کارگاه ویرایش ۱۲۱۳۳۸۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات کارگاه نگارش ۱۲۱۳۳۸۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه نگارش رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات کارگاه نگارش ۱۲۱۳۳۸۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات ویرایش چاپ و نشر (آموزش محور) ۱۲۱۳۳۸۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس ویرایش چاپ و نشر رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات ویرایش چاپ و نشر (آموزش محور) ۱۲۱۳۳۸۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات نگارش و ویرایش متن درسی ۱۲۱۳۳۸۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس نگارش و ویرایش متن درسی  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات نگارش و ویرایش متن درسی ۱۲۱۳۳۸۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ۱۲۱۳۰۵۳- ۱۲۱۳۳۷۶ -۱۲۱۳۳۹۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ۱۲۱۳۰۵۳- ۱۲۱۳۳۷۶ -۱۲۱۳۳۹۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی     …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات قواعد و ویرایش و نگارش علمی ۱۲۱۳۳۸۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس قواعد و ویرایش و نگارش علمی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات قواعد و ویرایش و نگارش علمی ۱۲۱۳۳۸۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درست نویسی و نگارش فارسی – قواعد نگارش ۱۲۱۳۳۷۹ – ۱۲۱۳۴۰۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس درست نویسی و نگارش فارسی – قواعد نگارش رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درست نویسی و نگارش فارسی – قواعد نگارش ۱۲۱۳۳۷۹ – ۱۲۱۳۴۰۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات اصول و مبانی نگارش و ویرایش ۱۲۱۳۳۷۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس اصول و مبانی نگارش و ویرایش  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات اصول و مبانی نگارش و ویرایش ۱۲۱۳۳۷۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات مبانی و شیوه های سبک شناسی آثار ادبی ۱۲۱۳۳۷۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مبانی و شیوه های سبک شناسی آثار ادبی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات مبانی و شیوه های سبک شناسی آثار ادبی ۱۲۱۳۳۷۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند